ฝึกเคลื่อนเท้า สไตล์ มวยไทย ( Muay Thai )

ฝึกเคลื่อนเท้า สไตล์ มวยไทย ( Muay Thai )

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ฝึกเคลื่อนเท้า สไตล์ มวยไทย ( Muay Thai )การฝึกกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) นักมวย จำเป็นต้องมีการฝึกเคลื่อนเท้า ให้ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อใช้ในการรุกและรับไปยังคู่ต่อสู้ได้อย่างคล่องตัว ซึ่งรูปแบบการเคลื่อนเท้า สไตล์มวยไทย จะมีรูปแบบใดบ้าง มาติดตามกันครับ

 

เท้า ( Foot ) อวัยวะอย่างหนึ่งที่ใช้ในการออกอาวุธ สำหรับกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ได้ในการ "เตะ" หรือ "ถีบ" ไปยังคู่ต่อสู้ และอีกบทบาทสำคัญของเท้า ก็คือ การเคลื่อนไหวร่างกาย ที่นักมวยต้องเคลื่อนเท้าเข้าหาหรือถอยหนีจากคู่ต่อสู่ โดยรูปแบบการเคลื่อนเท้าของ มวยไทย มีดังต่อไปนี้

 

การรุก / ถอยเท้า แบบธรรมดา

 

เป็นการใช้เท้าหลัง ช่วยส่งเท้าหน้า โดยให้เท้าหน้าเคลื่อนที่ไปก่อน แล้วก้าวเท้าหลังตามเท้าหน้า และใช้แรงส่งจากเท้าหลังในการก้าวรุกไปข้างหน้า โดยสามารถการรุกไปข้างหน้าสามารถใช้วิธีการสับเท้าหรือยกเท้าได้ ส่วนก็ถอยเท้าจะตรงข้ามกัน โดยให้ชักเท้าที่เป็นเท้าหลังออกไป อาศัยแรงส่งของเท้าหน้า วิธีการ คือ ให้ถอยเท้าหลังไปก่อนแล้วลากเท้าหน้าถอยตามไป การเคลื่อนไหวเท้าแบบธรรมดา จะมีการเคลื่อนไหวเป็นเส้นตรง นั่นเอง

 

การรุก / ถอยเท้า แบบสลับ

 

การเคลื่อนไหวแบบสลับ หากให้อธิบายง่าย ๆ ก็คือ การสลับตำแหน่งในทิศทางที่ตรงข้ามจากการตั้งท่าเดิม โดยเท้าสลับตำแหน่งหน้าหลังกัน ส่วนมือสลับตำแหน่งล่างบน ระหว่างซ้ายกับขวา การรุกและถอยเท้าสลับ มีความแตกต่างกัน ดังนี้

  • การรุกเท้าสลับ : จากการตั้งท่า ( มือและเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้า ส่วนมือและเท้าขวาอยู่ด้านหลัง ) ให้ก้าวเท้าขวาโดยยกเข้าขึ้น แล้วก้าวเท้าขวาผ่านเท้าซ้ายไปข้างหน้า ส่วนมือขณะก้าวเท้าขวาให้แหวกมือขวาขึ้นไปอยู่ด้านหน้าบน และลดระดับมือซ้ายลง
  • การถอยเท้าสลับ : จากการตั้งท่า เมื่อเท้าซ้ายอยู่ด้านหลัง วิธีการให้ชักเท้าซ้ายมาอยู่เป็นเท้าหลัง และให้เท้าขวาอยู่ข้างหน้า มือม้วนกลับอย่างท่ารุก คือ มือซ้ายม้วนลงล่าง มือขวาแตะจมูก ขึ้นไปในลักษณะเสยผม

 

การรุก / ถอยเท้าเป็นมุมฉาก

 

เป็นการเคลื่อนไหวเท้า เป็นมุมฉาก โดยการเป็นมุมทิศทางการเคลื่อนที่ของนักมวยฝ่ายรับทำทิศกับแนวแรงของฝ่ายรุกที่เคลื่อนไหว โดยจะถูกเรียกว่า “การรุกฉาก” และ “การถอยฉาก”

  • การรุกฉาก : การก้าวออกไปทางซ้ายมือหรือขวามือโดยการสืบหรือฉากออกไป ส่วนตำแหน่งเท้าอาจเปลี่ยนตำแหน่งของเท้าหน้าเป็นเท้าหลัง หรือเท้าหลังเป็นเท้าหน้า
  • การถอยฉาก : เป็นการเคลื่อนเท้าแบบฉาก เพื่อเปลี่ยนทิศทางไม่ให้เป็นเป้าหมายของคู่ต่อสู้ในขณะรุก

 

การก้าวย่าง

 

เป็นการเดิน หรือสืบเท้า ใช้ในโอกาสทั้งรุก และถอย มีวิธีการ คือ ยกเข่าขึ้นสูง พร้อมยกแขนขึ้นเป็นแนว โดยยกเข้าขึ้นให้ติดกับศอกหรือเกือบติดศอก เข่าที่ยกนั้น อาจจะยกก่อนแล้วสืบเท้า เรียกว่า "การย่างไป" บางครั้งอาจจะสืบเท้าไปข้างหน้าก่อนค่อยเข่าขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับ การสอนของครู หรือความถนัดของ แต่ละคนด้วย

 

การย่างสามขุม

 

เป็นการเดินจุดสามจุด โดยการเปลี่ยน ตำแหน่งของเท้า จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เป็นการฝึกการเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งเท้า วิธีการ คือ ให้กำหนดจุดสามจุดที่ใช้ในการเปลี่ยนตำแหน่งของเท้า เช่น เท่าซ้ายอยู่หน้าให้เปลี่ยนไปอยู่ด้านหลัง โดยเป็นการเปลี่ยนเหลี่ยมของร่างกาย นั่นเอง

 

การย่างสุขเกษม

 

เป็นการเคลื่อนที่ของเท้า โดยการก้าวเท้า ออกไปด้านนอกตัว พร้อมกับการยกตัวใช้มือ ปัดลงมาข้างล่าง ในขณะที่อีกมือหนึ่ง ยกขึ้นในระดับใบหน้า เพื่อป้องกันอาวุธ ส่วนมือที่ปัดลง มาใช้ปัดป้องกัน ในกรณีที่คู่ต่อสู้ถีบมาหาเรา ในการทำการย่างสุขเกษม จะต้องบิดสะโพกตามไปด้วย พร้อมกับ ปัดมือล่างให้ผ่านลำตัว ส่วนเท้าเคลื่อนที่ก้าวไป พร้อมกับการปัดมือผ่านลำตัว

 

นักมวยหรือผู้ที่ฝึกมวยไทย ควรฝึกการเคลื่อนที่ของเท้าในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย จะทำให้ นักมวยผู้นั้น มีข้อได้เปรียบในการเคลื่อนไหวเท้า เพื่อใช้ในการรุก และรับคู่ต่อสู้อย่างคล่องแคล่ว และว่องไวได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เทคนิค เสริมสร้างการทรงตัว ด้วย มวยไทย ( Muay thai )

รุก รับ ฉบับ มวยไทย ( Muay Thai )บทความที่น่าสนใจ

ทำไม เหลี่ยมมวย ถึงสำคัญ
เฟิร์มหุ่น ด้วยมวยไทย เจริญทองมวยไทยรัชดา