อยากเป็น นักมวย แบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร?

อยากเป็น นักมวย แบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร?

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

อยากเป็น นักมวย แบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร?จากกระแสการแข่งขันโอลิมปิกที่มี นักมวยไทย เข้าแข่งขันกีฬามวยสากล จนได้รับเหรียญทองแดง หลายคนอาจจะมีความสนใจอยากเป็น นักมวย มืออาชีพ กันดูบ้าง ซึ่งการจะเป็นนักมวยที่ถูกกฎหมายได้ ต้องมีการลงทะเบียนเป็นนักมวยเสียก่อน

 

มวยไทย ( Muay Thai ) ถือได้ว่าเป็นกีฬาสร้างชื่อของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ เพราะ นักมวยไทย หลายคนที่เข้าแข่งขันในต่างประเทศ รวมไปถึง การแข่งขันโอลิมปิก มีความสามารถอย่างมาก จนสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มาจากทั่วโลกได้ การได้รับชัยชนะเหล่านี้ของนักมวยไทยในต่างแดน จึงทำให้คนทั่วโลก เกิดความสนใจเกี่ยวกับ มวยไทย และรู้จักประเทศไทยขึ้นมาได้ มวยไทย จึงถือได้ว่าเป็น เอกลักษณ์ที่สำคัญของไทย

 

ในยุคปัจจุบัน บทบาทของ มวยไทย ได้ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ทำให้มีอาชีพ "นักมวย" เกิดขึ้น ผู้ที่ใฝ่ฝัน อยากเป็น นักมวย ทำเป็นอาชีพ เพื่อเลี้ยงตนเอง และครอบครัว ไม่ใช่แค่ต้องมีความสามารถในด้านมวยเท่านั้น แต่ต้องมี การลงทะเบียนให้ถูกต้อง ตามกฎหมายที่มีการระบุไว้ใน พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542

 

โดยใน พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ได้นิยามคำว่า "นักมวย" หมายความว่า เป็นผู้ซึ่งเข้าแข่งขันกีฬามวย นักมวยที่จะเข้าแข่งขันได้นั้น จะต้องลงทะเบียนเป็น นักมวย เสียก่อน โดยนักมวย ที่ต้องการขอจดทะเบียน และขอมีบัตรประจำตัวนักมวย (บัตรนักมวย) จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่ พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ได้มีการระบุไว้

 

คุณสมบัติที่สามารถขอลงทะเบียนเป็น นักมวย ได้

 

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ หากนักมวยเป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถจดทะเบียนได้หากได้รับความยิมยอมเป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรม

3. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนด

4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย

 

การขอจดทะเบียน และขอมีบัตรประจำตัวนักมวย

 

ผู้ประสงค์ ยื่นคำขอจดทะเบียน และขอมีบัตรประจำตัว นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวย สามารถยื่นคำร้องขอได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

1. ยื่นคำร้องขอทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ www.muaythai.world

 

2. สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 286 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240

เบอร์โทรศัพท์ 02-1867111 , โทรสาร 02-1867509

 

3. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดทั่วประเทศ

 

อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ สำหรับการเป็นนักมวยที่ถูกต้องตามกฎหมาย คือ ต้องมีค่ายมวย โดยนักมวยต้องสังกัดอยู่ในค่ายมวยค่ายมวยหนึ่งในการชกแต่ละครั้งเพียงค่ายเดียว และต้องปฏิบัติตามระเบียบของค่ายมวยที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด

 

เพียงทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ก็จะทำให้คุณได้เป็น “นักมวย” ตามกฎหมาย สามารถทำการแข่งขันมวยเป็นอาชีพได้ อย่างถูกต้อง

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ท่าฝึกออกอาวุธ พื้นฐาน สำหรับ นักมวยมือใหม่

โค้ชมวย กับหน้าที่สำคัญต่อ นักมวยบทความที่น่าสนใจ

3ท่ายืดกล้ามเนื้อ ของนักมวย
ฟิตหุ่นให้ ฟิตแอนด์เฟิร์ม ด้วยกีฬา มวยไทย