คุณค่า ศิลปะการต่อสู้ มวยไทย ( Muay Thai )

มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

คุณค่า ศิลปะการต่อสู้ มวยไทย ( Muay Thai )ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะ การต่อสู้ ประจำชาติไทย ที่ถือเป็น มรดก ที่ตกทอด มาจาก บรรพบุรุษ ที่คนไทยนั้น สมควรจะ รู้จัก ที่จะศึกษา เพื่อเป็นการ สืบทอด อนุรักษ์ และ เผยแพร่ ให้คนรุ่นใหม่ สืบสาน ต่อไป ในอนาคต อีกยาวนาน

ผู้ที่ได้ รับการ ศึกษา ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) นอกจาก จะเป็น ผู้ที่ได้ ชื่อว่า รักษา มรดก ทางวัฒนธรรม ของชาติไทย ไว้แล้ว วิชา มวยไทย ( Muay Thai ) ยังเป็นวิชา ที่ทำให้ ผู้เรียนนั้น มีร่างกาย ที่แข็งแรง มีไหวพริบ ที่ดี ในการ ต่อสู้ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ตนเอง มีประโยชน์ ในการ ป้องกันตัว ทั้งตนเอง และ ผู้อื่นได้  และ สามารถ ใช้ประกอบ อาชีพได้ อีกด้วย

 

การสอน ของครูมวย จะต้องอบรม ให้ผู้เรียน วิชา มวยไทย ( Muay Thai ) มีศิลปะ ในการ ต่อสู้ มีจังหวะ ทั้งการรุก และ การรับ  ฝึกฝน ให้มี น้ำใจ เป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพ ผู้ที่อาวุโสกว่า  ไม่รังแก คนที่อ่อนแอกวาา  ไม่ประมาท คู่ต่อสู้  และ มีเลือดนักสู้  ที่จะไม่ยอมแพ้ อย่างง่าย  ๆ  สิ่งเหล่านี้ ผู้สอน จะต้อง สร้างเสริม ปลูกฝัง  หลอมรวม  ให้กลายเป็น วิญญาณ ของนักสู้ นั่นเอง

 

มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะ การต่อสู้ ที่ทำ ให้คนเป็น นักสู้ อย่างมี ไหวพริบ ทั้งใน การรุก และ การรับ  ในเวลา ที่เผชิญหน้า กับอันตราย มีสติมั่นคง และคิดหาทาง ป้องกันตัว หรือ หลบหลีก อันตรายได้

ประโยชน์ ที่จะได้รับ จากการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )

1. มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยให้ร่างกาย มีสมรรถภาพที่ดี  สมส่วน  มีภูมิต้านทาน ของโรคที่สูง

2. มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยให้มี จิตใจ ที่เข้มแข็ง  มีความสุขุม ความรอบคอบ มีความอดทน

3. มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยป้องกันตัว และ เป็นประโยชน์ ต่อสังคม ในชีวิตจริง

4. มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยให้มี ความเชื่อมั่น ต่อตนเอง มีระเบียบวินัย กล้าหาญ

5. มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยให้ดำรง ศิลปะการต่อสู้ ประจำชาติไทย ให้คงอยู่ต่อ อีกยาวนาน

6. มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยให้มี ไหวพริบที่ดี  เชาว์ปัญญา สามารถ แก้ปัญหา เฉพาะหน้าได้

7. มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยให้มี ความเป็น สุภาพบุรุษ ไม่กระทำ ในสิ่งที่ สังคม ไม่ยอมรับ

 

มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะการต่อสู้ ที่มีคุณค่า และมีประโยชน์ที่ดี ที่สมควรถูกรักษาเอาไว้ เพื่อในอนาคตภายภาคหน้า

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ทำไมต้องทานโปรตีนหลังซ้อม มวยไทย

นายขนมต้ม กับ มวยไทย ที่เลื่องลือมาช้านานบทความที่น่าสนใจ

เรามารู้จักน้ำมันมวยกันเถอะ
การจัดอันดับนักมวย สุดแข็งแกร่ง ใน มวยไทย ( Muay Thai ) รุ่นแบนตัมเวท