ศิลปะการต่อสู้ ( Martial arts ) กับการออกกำลังกาย

ศิลปะการต่อสู้ ( Martial arts ) กับการออกกำลังกาย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ศิลปะการต่อสู้ ( Martial arts ) กับการออกกำลังกายศิลปะการต่อสู้ ที่บ้านเราคงรู้จักกันดีเลย คือ มวย ไทย เป็นศิลปะการต่อสู้อย่างหนึ่งที่คนนิยมกัน จนในปัจจุบัน ได้นำมาผสมผสานกัน จนเป็นการออกกำลังกายในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งนำมาประยุกต์ ให้หลายคนเล่นได้

มวยไทย (
Muay Thai ) เป็นศิลปะการต่อสู้ ( Martial arts ) ประจำชาติไทย ที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ในอดีตเราฝึก ศิลปะการต่อสู้ ( Martial arts ) เพื่อต่อสู้กับข้าศึก การป้องกันตัว และต่อมาก็ฝึกเพื่อการกีฬา ในปัจจุบัน ศิลปะการต่อสู้ ( Martial arts ) ไม่ได้ฝึกไว้แค่เป็น การกีฬา หรือการป้องกันตัว เพียงอย่างเดียว แต่ยังฝึกเพื่อการออกกำลัง ( Exercise ) อีกด้วย

ทุกอย่างบนโลกล้วนมีความเปลี่ยนแปลง ตามกาลเวลา ศิลปะการต่อสู้
( Martial arts ) ก็เช่นกัน ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมากเลยทีเดียว อย่างที่เรารู้กันว่าในอดีต เราฝึกศิลปะการต่อสู้ ( Martial arts ) เพื่อ การป้องกันตัว แต่ระยะเวลาเปลี่ยน เราก็พัฒนามาเป็น การออกกำลังกาย ( Exercise ) ในรูปแบบหนึ่ง

การฝึก มวยไทย (
Muay Thai ) ก็สามารถฝึกได้คนเดียว เพราะอย่างไร เราก็ได้ ออกกำลังกาย ทุกส่วนของร่างอยู่แล้ว การออกกำลังกาย ( Exercise ) โดยการฝึกมวย สิ่งแรกที่เราจะได้เลย คือ ความกระชับของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงให้กับร่างกาย ส่งผลดีต่อ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ การทำงานของระบบหัวใจ ระบบปอด หลอดเลือด หากเราเจอเหตุการณ์ณืที่ไม่คาดคิด ก็สามารถใช้วิชาศิลปะการต่อสู้ ที่ฝึกมาได้

การเรียนมวยไทย ( Muay Thai ) มีประโยชน์ ทั้งต่อร่างกาย และจิตใจ ดังนี้

ฝึกความแข็งแรงให้ร่างกาย
กีฬา และการออกกำลังกาย
( Exercise ) แต่ละแบบ จะช่วยให้ร่างกายแข็ง การออกกำลังกาย กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และฝึกความแข็งแรง ให้กับร่างกาย มวยไทย ( Muay Thai ) ต้องใช้ทักษะการฝึกหลายอย่าง โดยจะใช้ทุกส่วนของร่างกาย ทำให้เราจะได้ความแข็งแรงทุกส่วนของร่างกายเช่นกัน

ฝึกการจัดระเบียบของร่างกาย
มวยไทย ( Muay Thai ) มีท่าทาง หรือที่เรียกว่าเพลงมวย ซึ่งเป็นท่าทางที่ต้องอาศัยการฝึกฝน และความชำนาญ กว่าจะได้เป็นเพลงมวยที่สวยงาม มวยไทย นอกจากใช้เพื่อการต่อสู้แล้ว ยังสามารถใช้สำหรับการแสดงได้อีกด้วย เพราะมีการวางท่าทางที่สวยงาม และการจัดระเบียบร่างกายที่ดี ทำให้มีบุคลิกภาพดี และมีความยืดหยุ่นสูง

ฝึกไหวพริบ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การเรียน มวยไทย ( Muay Thai ) เมื่อมีคู่ต่อสู้ เราจะไม่สามารถคาดเดาคู่ต่อสู้ได้ อย่างแม่นยำแน่นอน แต่ถ้าหาก เราเรียนมวยไทย ( Muay Thai ) เราจะต้อง มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตั้งรับ และการหลบหลีกต่าง ๆ ได้ดี ซึ่งทักษะการคิด และการเอาตัวรอดนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

ฝึกระเบียบวินัย
กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) จะเน้นการฝึก เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง ทนทาน และฝึกให้มีพละกำลัง จำเป็นต้องฝึกฝนร่างกาย กันอย่างหนัก เพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่เสมอ การฝึกฝนร่างกาย ให้พร้อมกับการต่อสู้ จึงจำเป็นต้องมี ระเบียบวินัย ในการออกกำลังกาย ( Exercise ) อย่างสม่ำเสมอ

ฝึกเป็นอาชีพ
การฝึกมวยไทย ไม่เพียงแต่เป็นกีฬา แต่สามารถฝึก เพื่อยึดเป็นอาชีพหลักได้ หากเราชอบที่จะชกมวย หรือฝึกมวย แล้วสามารถฝึกฝึกฝนอย่างชำนาญ สามารถขึ้นสังเวียนชกได้ หากเราขึ้นจนเจนสังเวียนแล้ว อยากออกมาเป็นโค้ช หรือว่าครูฝึก ก็ได้เหมือนกัน

หากเรา ฝึกฝนมวยไทย
( Muay Thai ) ในการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรง มีพละกำลังแล้ว อีกอย่างที่เราจะได้จาก การเรียนมวยไทยเลย ( Muay Thai ) คือ การป้องกันตัว เมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์คับขัน

การออกกำลังกาย
( Exercise ) ทุกประเภทล้วนมี ประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งสิ้น แต่การออกกำลังกาย ( Exercise ) โดยการฝึกมวยไทย จะได้รับประโยชน์ ในหลาย ๆ ด้าน และช่วยให้ กระชับทุกส่วนของร่างกาย การออกกำลังกายแบบมวยไทย จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดี หากใครไม่รู้จะเริ่มต้นฝึกที่ไหน เจริญทองมวยไทยรัชดา ( Jaroenthong muay thai ratchada ) มีเปิดสอน สามารถเข้าไปเรียน เพื่อฝึกการออกกำลังกาย แบบฉบับมวยไทยได้

บทความเพิ่มเติม

ฟิตหุ่น สร้างกล้ามเนื้อ แบบเจ้าสังเวียน
ประเภทของกีฬา มวยไทย Muay thai

 บทความที่น่าสนใจ

มากกว่าคำว่า ศิลปะมวยไทย
กีฬาที่ออกกำลังกายแล้วเอาไขมันออกมาที่สุด