มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะป้องกันตัวชั้นเลิศ

มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะป้องกันตัวชั้นเลิศ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะป้องกันตัวชั้นเลิศมวยไทย ( Muay Thai ) ถือเป็นศิลปะป้องกันตัวที่มีมาอย่างยาวนาน ท่าต่าง ๆ ของ มวยไทย ( Muay Thai ) สามารถนำมาปรับใช้ในยามฉุกเฉิน เพื่อปกป้องตัวเองจากอันตรายได้ มาดูท่าป้องกันตัวกันค่ะ

 

1. สลับฟันปลา

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกัน และหลบหลีกอาวุธของคู่ต่อสู้ โดยใช้หมัดซ้ายทิ่มเข้าหน้าฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามจะเบี่ยงตัวมาทางขวาด้วยการก้าวเท้าซ้ายถอยหลัง หรือสืบเท้าขวาไปข้างหน้า แล้วใช้ฝ่ามือขวาผลักแขนของฝ่ายตรงข้ามออกไปทางซ้าย ถ้าเราใช้หมัดขวาการป้องกัน และตอบโต้ก็ท่าทำนองเดียวกัน แต่เป็นลักษณะตรงกันข้าม คือ เบี่ยงตัวมาทางซ้าย แล้วใช้ฝ่ามือซ้ายตบผลักแขนของฝ่ายตรงข้ามออกไปทางขวา การยักย้ายถ่ายเทดังกล่าวของทั้งสองท่า มีอาการเคลื่อนไหวของร่างกาย และแขนในลักษณะสลับฟันปลา เป็นการป้องกัน ก่อนที่จะหาโอกาสตอบโต้ในจังหวะที่เหมาะสมต่อไป

 

2. ปักษาแหวกรัง

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกัน และตอบโต้ เมื่อคู่ต่อสู้เข้าปล้ำ และกอดรัด เราจะเคลื่อนตัวเข้าหาฝ่ายตรงข้าม และใช้แขนทั้งสองจะเข้ากอดรัด ฝ่ายตรงข้ามยกแขนทั้งสองสอดเข้ากลาง ระหว่างแขนของเรา ใช้แขนท่อนล่างทั้งสองแขนกันไว้ ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามโอบแขนเข้ามาได้ เป็นการป้องกัน พร้อมกันนั้นก็ใช้เข่า จะเป็นเข่าใดก็ได้ตามจังหวะการเคลื่อนไหวขณะนั้น ยัดหรือแทงเข่าเข้าไปที่ลำตัวของคู่ต่อสู้ เป็นการตอบโต้

 

3. ชวาซัดหอก

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกันหมัดคู่ต่อสู้ และตอบโต้ด้วยศอก โดยเราใช้หมัดขวาทิ่มเข้าตรงหน้าฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามจะก้มตัวหลบทางขวา พร้อมกันนั้นก็ใช้ฝ่ามือขวากันแขนขวาของฝ่ายขาวออกไปทางซ้าย เป็นการป้องกัน ในขณะเดียวกันก็สืบเท้าซ้ายไปข้างหน้า พร้อมกับใช้ศอกซ้าย เหวี่ยงหรือกระทุ้งเข้าที่กลางลำตัวของเราเป็นการตอบโต้

 

4. อิเหนาแทงกริช

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกันหมัดคู่ต่อสู้ และตอบโต้ด้วยเข่า โดยที่เราใช้หมัดขวาทิ่มเข้าตรงหน้าฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายตรงข้ามใช้ฝ่ามือขวากันแขนของเราออกไปทางซ้าย เป็นการป้องกัน ในขณะเดียวกันก็ใช้เข่าซ้าย แทงเข้าที่กลางลำตัวของเราเป็นการตอบโต้

 

5. ยกเขาพระสุเมรุ

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกันคู่ต่อสู้เหวี่ยงแข้ง และตอบโต้ด้วยการจับทุ่ม ฝ่ายตรงข้ามจะใช้ขาขวาเหวี่ยงแข้งสูงเข้าบริเวณลำคอด้านซ้ายของเรา จากนั้นเราก็หลบลำตัวต่ำ พร้อมทั้งสืบเท้าซ้ายไปข้างหน้า แล้วใช้ฝ่ามือขวากันขาขวาฝ่ายตรงข้ามไว้ เป็นการป้องกัน ในขณะเดียวกันเราก็ใช้มือซ้ายโอบขาขวาฝั่งตรงข้ามไว้ยกขึ้นใส่บ่า แล้วยกขาขวาเราขึ้นสูงพร้อมกับดันไปข้างหน้า ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหลักล้มลงได้ เป็นการตอบโต้

 

6. ตาเถรค้ำฟัก

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกันหมัดคู่ต่อสู้ และตอบโต้ด้วยการกระทุ้งหมัดขึ้น ฝ่ายตรงข้ามจะใช้หมัดซ้ายทิ่มเข้าตรงหน้าเรา เราก็ใช้ฝ่ามือขวากันแขนขวาเราไปทางซ้าย เป็นการป้องกันตัว ในขณะเดียวกันก็ใช้หมัดซ้ายกระแทกเสยเข้าบริเวณปลายคางของฝ่ายตรงข้าม เป็นการตอบโต้

 

7. มอญยันหลัก

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกันคู่ต่อสู้จู่โจม ด้วยการยกเท้ายันไว้ ฝ่ายตรงข้ามใช้หมัดขวาทิ่มเข้าตรงหน้าเรา เราใช้แขนซ้ายท่อนล่างยกขึ้นกันหมัดฝ่ายตรงข้ามให้เบนออกไปทางขวา เป็นการป้องกัน ในขณะเดียวกันก็ใช้เท้าซ้ายถีบยันไปยังส่วนกลางของลำตัวฝ่ายตรงข้าม เป็นการตอบโต้

 

8. ปักลูกทอย

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกัน การเหวี่ยงแข้งของคู่ต่อสู้ ฝ่ายตรงข้ามใช้แข้งซ้ายเหวี่ยงเข้าที่ลำตัวด้านซ้ายของเรา จากนั้นเราใช้ศอกทั้งคู่ปักลงบนขาซ้ายของฝ่ายตรงข้ามเป็นการป้องกัน และตอบโต้พร้อมกันไปในตัว

 

9. จระเข้ฟาดหาง

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ตอบโต้ปรปักษ์ด้วยการเหวี่ยงแข้ง โดยเราหมุนตัวกลับหลังไปทางขวาด้วยขาซ้าย โน้มตัวลงต่ำ แล้วใช้ขาขวาเหวี่ยงสูงเข้าใส่บริเวณก้านคอของฝ่ายตรงข้าม เป็นการตอบโต้ ก่อนที่จะกระทำต่อเรา

 

10. หักงวงไอยรา

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกันการเหวี่ยงแข้งของคู่ต่อสู้ด้วยการจับขากด ฝ่ายตรงข้ามเหวี่ยงแข้งด้วยขาขวา แล้วเราก็ใช้แขนซ้ายกัน แล้วจับขาขวาฝ่ายตรงข้ามไว้ เป็นการป้องกัน ในขณะเดียวกันก็ใช้ท่อนแขนขวาส่วนล่าง กดลงไปบริเวณเข่าของฝ่ายตรงข้าม เป็นการตอบโต้

 

11. บิดหางนาคา

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกันการถีบของคู่ต่อสู้ และตอบโต้ด้วยการจับเท้าบิด ฝ่ายตรงข้ามใช้เท้าซ้ายถีบไปบริเวณกลางลำตัวของเรา จากนั้นเราใช้มือทั้งสองจับเท้าของฝ่ายตรงข้ามไว้ เป็นการป้องกัน ในขณะเดียวกันก็ใช้มือทั้งสองบิดเท้าของฝ่ายตรงข้ามไปทางซ้าย เป็นการตอบโต้

 

12. วิรุฬหกกลับ

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ตอบโต้เมื่อคู่ต่อสู้เหวี่ยงแข้ง โดยฝ่ายตรงข้ามกำลังเริ่มใช้เท้าซ้ายเหวี่ยงแข้งเข้าลำตัวเรา เราควรหมุนตัวกลับหลังไปทางขวาเข้าประชิดตัวฝ่ายตรงข้าม เป็นการป้องกัน ในขณะเดียวกันก็ใช้ศอกขวาเหวี่ยงกลับเข้าใส่หน้าฝ่ายตรงข้าม เป็นการตอบโต้

 

13. ดับชวาลา

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกันหมัดพร้อมตอบโต้ ฝ่ายตรงข้ามใช้หมัดขวาทิ่มมาตรงหน้าของเรา จากนั้นเราใช้แขนซ้ายท่อนล่างขึ้นกัน และผลักหมัดของฝ่ายตรงข้ามออกไปทางซ้าย เป็นการป้องกัน ในขณะเดียวกันก็ใช้หมัดขวาทิ่มตรงไปยังใบหน้าของฝ่ายตรงข้าม เป็นการตอบโต้

 

14. ขุนยักษ์จับลิง

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกันหมัดของคู่ต่อสู้ และตอบโต้ด้วยการกอดคอ โดยฝั่งตรงข้ามใช้หมัดซ้ายทิ่มเข้าตรงหน้าเรา เราจึงใช้แขนขวาท่อนล่างกันไว้ เป็นการป้องกัน แล้วเข้าประชิดตัวเอาแขนซ้ายกอดคอคู่ต่อสู้ไว้ ข้างตัวด้านซ้าย เป็นการตอบโต้

 

15. หักคอเอราวัณ

     เป็นไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ใช้ป้องกัน และตอบโต้เมื่อคู่ต่อสู้เข้าจับคอกอดปล้ำ ฝ่ายตรงข้ามจะเข้ากอดคอด้วยแขนขวา เราใช้ฝ่ามือขวาเสยที่ปลายคางฝ่ายตรงข้าม ในขณะเดียวกันก็ใช้มือซ้ายประกบด้านหลังคอ ใช้ทั้งสองมือช่วยกันผลักคอคู่ต่อสู้ให้หงายไปด้านหลัง เป็นการป้องกัน และตอบโต้พร้อมกัน

 

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ มวยไทย ( Muay Thai )

เคล็ดลับป้องกันอาการบาดเจ็บจากการฝึก มวยไทยบทความที่น่าสนใจ

มวยไทย ( Muay Thai ) อาวุธลับ ป้องกันตัว ร่างกายแข็งแรง
มวยไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน