เกร็ดความรู้สำหรับ มวยไทย( Muay Thai )

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

เกร็ดความรู้สำหรับ มวยไทย( Muay Thai )การต่อสู้แบบไทย ต้องการผ่านการเรียน มวยไทย ซึ่งต้องเคารพครูผู้สอน เข้าใจการให้คะแนน การใช้คำในการเรียก เข้าใจสิ่งนี้ก่อน และถ้าจะต่อยมวยไทยทั้งที ค่ายมวยไหนที่จะดีไปกว่า เจริญทองมวยไทยรัชดา

 

กติกาในการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) และ หลักเกณฑ์ในการให้คะแนน 

1. การให้คะแนนการชก มวยไทย ( Muay Thai )

     คะแนนในแต่ละยก ของ มวยไทย ( Muay Thai ) ผู้ตัดสินจะคิดคะแนน ตามจำนวนของการชกที่ถูกต้องตามแบบฉบับ มวยไทย ( Muay Thai ) ส่วนการชกที่ไม่ได้คะแนน คือ การชกที่ละเมิดกติกา เช่น ชกถูกขา แขน ของฝ่ายตรงข้าม ในลักษณะที่อีกฝ่ายทำเพื่อป้องกันตนเอง จากคู่แข่งขัน รวมไปถึงการปล่อยอาวุธที่ไม่มีแรงส่ง หรือ น้ำหนักจากร่างกาย

 

     แต่ละยกมี 20 คะแนน  เมื่อสิ้นสุดลง ถ้าผู้เข้าแข่งขันทั้งสอง ซึ่งการคิดคะแนนให้เป็นไปตามเกณฑ์การให้คะแนน คือ 1 คะแนน สำหรับอาวุธที่กระทำถูกต้อง 1 อาวุธ ของการต่อย มวยไทย ( Muay Thai )

 

     หากคะแนนของผู้เข้าแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) ทั้งสองฝ่ายเท่ากัน ต้องพิจารณาผลการแข่งขัน ดูจากผู้แข่งขันที่เป็นฝ่ายรุกมากที่สุด หากเป็นฝ่ายรุกเท่ากัน ให้พิจารณาผู้ที่มีแบบในการชกดีกว่า ผู้แข่งขันที่มีการป้องกันตัวดีกว่า ดูได้จากการ ปิด จับ ปัดป้อง  รั้ง และ หลบหลีก สามารถป้องกันอาวุธต่างๆ จนคู่ต่อสู้ทำอะไรไม่ได้ ถึงจะการประกาศผลผู้ชนะ

 

2. ชนิดของการตัดสิน มวยไทย ( Muay Thai )

     มวยไทย ( Muay Thai ) ตัดสินได้จากการ บาดเจ็บ ( Injury ) ถ้าผู้ชี้ขาดเห็นว่า ผู้แข่งขันมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ที่จะแข่งขันต่อ ต้องยุติการแข่งขัน และให้อีกฝ่ายเป็นผู้ชนะ ทั้งนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชี้ขาด สามารถปรึกษากับแพทย์ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

 

     มวยไทย ( Muay Thai ) ชนะโดยน็อคเอาท์ ( Win by Knock Out ) หากฝ่ายหนึ่ง ล้ม และ ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ ภายระยะเวลา 10 วินาที ให้อีกฝ่ายเป็นผู้ชนะน็อคเอาท์

     

     มวยไทย ( Muay Thai ) ชนะโดยคะแนน ( Win by Points ) ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการตัดสินเสียงข้างมากเป็นผู้ชนะ ถ้าถูกนับสิบพร้อมกัน หรือ ผู้แข่งขันทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บ ไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ ผู้ตัดสินต้องรวมคะแนน จนถึงเวลาที่การแข่งขันได้หยุดลง ใครได้คะนแนรวมมากว่า เป็นผู้ชนะ 

 

     มวยไทย ( Muay Thai ) ชนะโดยผู้ชี้ขาด สั่งยุติการแข่งขัน ( Win by Referee stopping contest ) หากฝีมืออ่อนกว่ามาก ( Out-classed ) เมื่อผู้ชี้ขาดเห็นต้องยุติการแข่งขัน และ ให้อีกฝ่ายเป็นผู้ชนะ

     

    มวยไทย ( Muay Thai ) ชนะโดยถอนตัว ( Win by retirement ) ถ้าผู้เข้าแข่งขันถอนตัวจากการแข่งขันด้วยความสมัครใจ ผลมาจากเหตุผลใด ย่อมมีการปรึกษากันในทีมมาแล้ว ดังนั้น หลังจากการหยุดพักระหว่างยก สามารถประกาศให้อีกฝ่ายชนะได้

 

คำว่า ไหว้ครู กับ มวยไทย ( Muay Thai ) 

     เป็นการแสดงถึงความยอมรับ เพื่อที่จะเรียนรู้ความกล้าหาญ และ การเตรียมพร้อมในการที่จะฝึกฝน นักมวยจะต้องมีครู และ ต้อง เทิดทูน เคารพครู เพราะว่า การที่ครูคนหนึ่ง จะยอมรับบุคคลหนึ่งที่มาฝึกเป็นศิษย์ได้นั้น เป็นเรื่องที่ยากมาก 

     

      kick boxing ( คิกบ็อกซิ่ง ) ต่างจาก มวยไทย ( Muay thai ) ตรงที่ ไม่ให้ใช้ศอกในการชก และ ไม่มีการไหว้ครูก่อนเริ่ม เรียกได้ว่า การรำไหว้ครู จึงถือเป็นเอกลักษณ์ของกีฬา มวยไทย ( Muay thai ) เพียงอย่างเดียว

 

นัก มวยไทย ( Muay Thai )  ควรปฏิบัติตามคำสอนดังนี้

•          จงทำตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน

•          จงสุภาพต่อคนทั่วไป

•          จงเป็นผู้มีสันติธรรมไม่พาลเกเร

•          จงเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และ ผู้อื่น

•          ต้องเป็นผู้มีมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่อทุกสิ่ง

•          จงเป็นผู้เสียสละต่อหมู่ชน เมื่อประเทศชาติต้องการ

•          จงสร้างแก่นแท้ของจิตใจให้แกร่ง

•          จงเป็นผู้เห็นธรรมในหลักพระพุทธศาสนา และ มีศีลธรรมประจำใจ

•          ต้องเป็นคนตรงต่อเวลา รักชื่อเสียง และ ค่ายคณะของตน

•          ต้องออกกำลังกายอยู่เสมอเป็นประจำ

•          ต้องไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ในทางผิดกติกา และ ศีลธรรม

•          ต้องเคารพกฎหมายของบ้านเมือง

 

ประโยชน์จากการรำไหว้ครู ของ มวยไทย ( Muay thai ) 

    มวยไทย ( Muay Thai ) สื่อความหมายให้เห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มีคุณประโยชน์มากมายทางด้านจิตใจของนักมวย และ ผู้ชมมวย  สำหรับการไหว้ครู

•          ปลูกฝังนิสัยให้เป็นมวย คือ รู้จักรัก เคารพครูอาจารย์ บิดามารดา ผู้ให้กำเนิด มวยไทย ( Muay Thai )

•          เป็นกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์ และ ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติได้อย่างสมศักดิ์ศรี

•          ปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักในคุณค่าของ มวยไทย ( Muay Thai ) เกิดความรัก และ อนุรักษ์สืบไป

•          ดูชั้นเชิงคู่ต่อสู้ ดูสถานที่ในการหลบหลีก 

•          เป็นการอบอุ่นร่างกาย ยืดเส้นยืดสายไป

 

คำที่ใช้ใน มวยไทย ( Muay thai )

เดินมวย หมายถึง การย่องเท้า เหมือนม้าในการบุก หรือ ใช้ตั้งรับคู่ต่อสู้ในระหว่างการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai )

สืบเท้า หมายถึง การเคลื่อนตัวเพื่อไปโจมตีคู่ต่อสู้

วงนอก คือ การออกอาวุธแบบเหวี่ยง ห่างตัว

วงใน หมายถึง การใช้ลูกไม้ หรือ การออกอาวุธแบบประชิดตัว ที่เรียกกันว่า คลุกวงใน

เหลี่ยม หมายถึง การเบนตัว เพื่อหาจังหวะใช้ลูกไม้กับคู่ต่อสู้ การมีจังหวะในการออกอาวุธที่ดีกว่า

อัด หมายถึง ลักษณะอาการดัน หรือ กด ด้วยไม้มวย สำหรับ มวยไทย ( Muay Thai )

ตะแคง หมายถึง อาการเอียงตัวไปทางขวา หรือ ทางซ้าย

เฉียง หมายถึง มุมเฉียงของเหลี่ยมตัว

ที่หมาย หมายถึง จุด หรือ เป้าหมายที่จะใช้ไม้มวยกับคู่ต่อสู้ ที่จะทำให้เป็นฝ่ายชนะ

ศอกหลัง หมายถึง ลักษณะอาการการใช้ศอกตีกระทุ้งออกไปทางด้านหลัง

จด หมายถึง การตั้งท่าเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ การชก

แม่ไม้ หมายถึง การใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  

ลูกไม้ หมายถึง การพลิกแพลงแม่ไม้ เพื่อใช้ในการต่อสู้ในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ

ไม้ตาย หมายถึง การออกอาวุธ โดยใช้ไม้มวยที่คู่ต่อสู้ไม่สามารถแก้ไขได้ หรือ การโจมตีด้วยท่าเด็ดประจำตัวใส่คู่ต่อสู้ของ มวยไทย ( Muay Thai )

เปิดว่าง หมายถึง ช่องว่างของคู่ต่อสู้ที่สามารถออกลูกไม้ สู้โจมตีใส่ได้โดยง่าย

ควง หมายถึง อาการใช้มือหมุนควง

จังหวะ หมายถึง โอกาสที่เหมาะสมในการออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้

การ์ด หมายถึง การยกมือ และ แขนทั้งสองข้างขึ้น เพื่อป้องกันโจมตีจากคู่ต่อสู้

การเปิด หมายถึง การใช้มือตวัดขึ้น หรือ ลงไปที่การ์ดของคู่ต่อสู้ เพื่อให้เปิดออก

ลอยตัว  หมายถึง การดีดตัวให้สูงขึ้นจากพื้น เพื่อหวังผลในการออกไม้มวย ของท่า มวยไทย ( Muay Thai )

พุ่งตัว หมายถึง การเคลื่อนตัวเข้าใส่คู่ต่อสู้ในลักษณะพุ่งอย่างแรง

เตะ หมายถึง การเหวี่ยงเท้าด้วยแรงหมุนใส่คู่ต่อสู้

ดีด หมายถึง การสะบัดเท้าออกไปใส่คู่ต่อสู้ ในลักษณะจิ้งหรีดดีดเท้า

ฟัน หมายถึง การใช้แรงเหวี่ยงกระแทกไปยังคู่ต่อสู้

เฉือน หมายถึง การใช้แรงเสียดสีกับคู่ต่อสู้

 

เจริญทอง มวยไทย ยิม ( jaroenthongmuaythai ) บวกกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา อีกทั้ง ความรู้ด้านโภชนาการ มาผสมผสานเข้าด้วยกัน เรียกได้ว่า เป็นอีกยิม หรือ ค่ายมวยที่ให้ความใส่ใจแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ เพราะเรารู้ว่า ลูกค้าที่เข้ามาต้องการอะไร เรารู้ว่า คุณต้องการลดน้ำหนัก พบปะผู้คน แลกเปลี่ยนความรู้ด้านโภชนาการกับเทรนเนอร์ ขอคำปรึกษาจากผุ้เชี่ยวชาญที่ค่ายมวยแห่งนี้ได้ 

Location : 20527 - 28 ถ. รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพฯ

Tel :  02 276 5016      

 

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เลือก นวม แต่ละรุ่น ใน กีฬา มวยไทย ( Muay Thai )

ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ ด้วย มวยไทย ( Muay Thai )บทความที่น่าสนใจ

เครื่องรางของขลังประจำตัวนักมวย
ทำความรู้จักกับ “มวยไทย” แต่ละสมัย