มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ศิลปะ ไม้มวยไทย สำหรับ การฝึก มวยไทย ( Muay Thai )ศิลปะ ไม้มวยไทย หมายถึง ท่าทาง ของการ ผสมผสาน ในการ ใช้หมัด เท้า เข่า ศอก เพื่อการรุก หรือ การรับ ในการ ต่อสู้ด้วย ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) ซึ่งต้อง อาศัย ความชำนาญ ในการใช้ ทักษะ มวยไทย ( Muay Thai ) เบื้องต้น ผ่านการ ฝึกต่าง ๆ

การใช้ ไม้มวย ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) ผสมผสาน ทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก และ ศิลปะ การป้องกัน และ โต้ตอบ ที่ขึ้นอยู่กับ ครูมวย แต่ละ สำนัก ที่คิด ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง เพื่อนำไปใช้ ให้ได้ผล แล้วตั้งชื่อ ท่ามวย ตามลักษณะ ท่าทาง ให้จดจำ ได้ง่ายขึ้น เมื่อมี ท่ามวย มากขึ้น จึงต้อง จัดแบ่ง เป็นหมวดหมู่ หรือ ตั้งชื่อ ให้คล้องจอง เพื่อลูกศิษย์ ได้จดจำ ไม่ลืมง่าย

 

ในอดีต มวยไทย ( Muay Thai ) ไม่มีการ ใส่นวม แต่จะ ชกกัน ด้วยมือเปล่า จึงสามารถ จับคู่ต่อสู้ เพื่อทุ่ม ทับ จับ หักได้ นักมวย จึงต้องใช้ ชั้นเชิง ในการ ต่อสู้ มากกว่า การใช้ พละกำลัง จึงเกิด ท่ามวย ขึ้นมากมาย ต่อมา มีการ กำหนดให้ นักมวย ใส่นวม ในขณะ ขึ้นชก เหมือนกับ มวยสากล และ มีการ ออกกฎ กติกาต่าง ๆ เพื่อเป็นการ ป้องกัน อันตราย ที่อาจ เกิดขึ้นกับ นักมวย และ ง่ายต่อการ ตัดสิน ซึ่งท่ามวย ที่มีมา แต่อดีต บางท่า จึงไม่สามารถ นำมาใช้ได้ ทำให้ ท่ามวย บางท่า ถูกลืมเลือน ไปในที่สุด

ครูบาอาจารย์ มวยไทย ( Muay Thai ) ในสมัย โบราณ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้จัดแบ่ง ประเภทของ ไม้มวยไทย ไว้ต่างกัน ขึ้นอยู่กับ ครูมวย แต่ละท่าน ถึงแม้ว่า บางท่า จะมี ชื่อเรียก เหมือนกัน ก็ตาม ไม้มวยไทย ที่มีการ กล่าวถึง ในตำรา มวยไทย ( Muay Thai )หลายตำรา ได้แบ่ง ลักษณะ ไว้อย่าง ชัดเจน คือ แบ่งตาม ลักษณะ การแก้ ทางมวย การจู่โจม ที่เรียกว่า กลมวย แบ่งตาม ลักษณะ การใช้ หมัด เท้า เข่า ศอก ที่เรียกว่า เชิงมวย บางตำรา แบ่งเป็น แม่ไม้ ลูกไม้ หรือ แบ่งเป็น ไม้ครู ไม้เกร็ด ไม้ครู ซึ่งหมายถึง ไม้สำคัญ เป็นไม้หลัก ที่ครูเน้น ให้ลูกศิษย์ ทุกคน ทำให้ได้ และ ทำให้ คล่องแคล่ว ชำนาญ เพราะเมื่อ ทำได้ และ มีความ ชำนาญ ก็สามารถ แตกไม้ครู ออกเป็น ไม้เกร็ด ได้อีก มากมาย

 

เพราะฉะนั้น ศิลปะ ไม้มวยไทย สำหรับ การฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) จึงเป็น เรื่องพื้นฐาน ที่ต้อง เรียนรู้

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

มวยไทย การออกกำลังกาย สารพัดประโยชน์

การใช้เข่า ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )บทความที่น่าสนใจ

มวยไทย ลดน้ำหนัก สร้างหุ่นฟิต ซิกแพคเป๊ะ
เรื่องต้องรู้ สำหรับการต่อย มวยไทย ( Muay Thai ) แบบมืออาชีพ