การใช้เข่า ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )

มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

การใช้เข่า ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )การตีเข่า หรือ การใช้เข่า เป็นอาวุธ มวยไทย ( Muay Thai ) อีกชนิดหนึ่ง ที่มีความรุนแรง เมื่อพับเข่า รวมกับ ขาส่วนล่าง ซึ่งมี กล้ามเนื้อน่องอยู่ จะทำให้ เข่าที่ตี ออกไป มีความรุนแรง แต่เนื่องจาก เข่านั้น เป็นอาวุธสั้น จึงใช้ได้ ในระยะ ประชิด เท่านั้น

การตีเข่า ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) ให้เหยียด ปลายเท้าตรง ขางอ พับเฉียง ออกด้านนอก เล็กน้อย มีแรงส่ง จากสะโพก เอว สู่เข่า เมื่อปะทะ กับ เป้าหมาย ให้เน้นที่ ปลายเข่า ซึ่งเข่า แบ่งออก เป็น 4 ชนิด ดังนี้

 

1) การตี เข่าตรง ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )

เป็นการ ใช้เข่า เคลื่อนที่จาก จุดเริ่มต้น ไปกระทบ เป้าหมาย ที่เป็น แนวตรง หรือ วิถีทางตรง หรือ ล้ำไป ข้างหน้า โดยจะมี แรงส่ง จากสะโพก เอว ไปยัง ปลายเข่า เป้าหมาย คือ ที่หน้าท้อง ลิ้นปี่ หน้าอก ปลายคาง ใบหน้า เป็นต้น ซึ่งการตี เข่าตรง มี 2 ลักษณะ คือ

- เข่าตรง ตีนำ หรือ เข่าหน้า เป็นการ ตีเข่า ที่อยู่ด้านหน้า ในขณะที่ ยืนท่าคุมมวย การตีเข่า ด้วยเข่าซ้าย หรือ เข่าหน้า เรียกว่า เข่าตรงตีนำ

- เข่าตรง ตีตาม หรือ เข่าหลัง เป็นการ ตีเข่า ตรงที่อยู่ ด้านหลัง หรือ เข่าที่ถนัด ในขณะที่ ตั้งท่า จดมวย การตี ด้วยเข่า ที่อยู่ด้านหลัง จะเรียกว่า เข่าตรงตีตาม หรือ เข่าตรงหลัง

 

2) การตี เข่าเฉียง ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )

เป็นการ ตีเข่า ที่มีวิถี เฉียงขึ้น จากจุดเริ่มต้น ที่เข่าอยู่ไ ปจนถึง เป้าหมาย หากตีเข่าซ้าย จะตีเข่า ลักษณะ เฉียงมา กระทบกับ เป้าหมาย ลำตัวเอน ไปด้านหลัง เล็กน้อย มีแรงส่ง จากสะโพก เอว สู่ปลายเข่า เป้าหมาย จะอยู่ที่ ท้อง ลิ้นปี่ หน้าอก ปลายคาง ใบหน้า หากตีเข่า เฉียงขวา จะตีเข่า ในลักษณะ เดียวกันกับ การตีเข่า แบบเฉียงซ้าย

3) การตี เข่าโค้ง ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )

เป็นการ ตีเข่า ในวิถีโค้ง ตีเข่า จากบนลงล่าง ปะทะกับ เป้าหมาย ให้ปลายเท้า เหยียดตรงกับขา และ เข่า

 

4) การตี เข่าตัด ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )

เป็นเข่า ที่มีทิศทาง การตีเข่า ผ่านจาก ด้านขวาไปซ้าย หรือ ด้านซ้ายไปขวา ขนานกับพื้น ปลายเท้า จะเหยียดตรง งอขาเล็กน้อย มีแรงส่ง จากสะโพก เมื่อส่วน ของหัวเข่า ปะทะ เข้ากับ เป้าหมาย เข่า ขา และ ปลายเท้า เป็นเส้นตรง ขนานกับพื้น

 

การใช้เข่า ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) ถึงแม้จะเป็น อาวุธสั้น ในระยะประชิด แต่ก็ควรฝึกไว้ เพื่อในยามคับขัน

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

มวยท่าเสา มวยไทย ( Muay Thai ) โบราณ ของภาคเหนือ

ป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย มวยไทยบทความที่น่าสนใจ

มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะ การต่อสู้ ที่ลุ้นระทึก
รุก รับ ฉบับ มวยไทย ( Muay Thai )