ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) มรดก ทางวัฒนธรม ที่งดงาม

มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) มรดก ทางวัฒนธรม ที่งดงามมวยไทย ( Muay Thai ) เป็นมรดก ทางวัฒนธรรม ของคนไทย ที่สืบทอด กันมานาน เป็นศิลปะ การต่อสู้ และ ป้องกันตัว ที่มีมา หลายยุค หลายสมัย ซึ่งวันนี้ เราจะ ยกประวัติ มวยไทย ในสมัยอยุธยา มาให้ทุกคน ได้เรียนรู้กัน ว่าในสมัยนั้น เป็นอย่างไร

เพราะศึก สงคราม ที่มากมาย พระมหากษัตริย์ และ ราษฎรไทย จึงจำเป็น ต้องฝึกหัด ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) ป้องกันตัว และ วิชาการทหาร เพื่อป้องกัน ประเทศ ส่วนช่วงเวลา ที่ฝึกหัด ศิลปะ ป้องกันตัว และ เตรียมกำลังรบ มักจะเป็น ช่วงฤดูฝน เพราะในสมัยนั้น การยกทัพ ไปตีเมืองใด มักจะต้องรอ ให้เข้า ฤดูแล้งก่อน เพื่อสะดวก ในการเดินทัพ ที่มีทั้งไพร่พล เสบียงอาหาร และ อาวุธ ยุทโธปกรณ์

 

หากเป็นฤดูฝน หรือ ฤดูน้ำหลาก ถนนหนทาง น้ำจะท่วม ซึ่งยาก ต่อการเดินทัพ ที่มีทหาร จำนวนมาก และ จะทำให้ ทหาร ได้รับ ความลำบาก เกิดเจ็บป่วย ล้มตายได้ ช่วงฤดูฝน จึงเป็นช่วง ที่ต้องปลูกข้าว เพื่อเตรียมเป็น เสบียงอาหาร และ บำรุงไพร่พล ให้อิ่มสมบูรณ์ และ ฝึกฝน ศิลปะ การต่อสู้ ให้มีความ ชำนาญ ซึ่ง มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะ การต่อสู้ ชนิดหนึ่ง ที่ทหารทุกคน จำเป็นต้อง ฝึกหัด ควบคู่กับ การใช้อาวุธ ที่มีอยู่ ในสมัยนั้น

 

จากการศึกษา ประวัติศาสตร์ กฎหมายไทย พบว่า ในสมัยสมเด็จ พระเอกาทศรถ มีกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับ การชกมวย อยู่ข้อหนึ่ง เรียกว่า พระอัยการเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นกฎหมาย ที่ใช้ใน สมัยกรุงศรีอยุธยา และ นำมาชำระ ในสมัย กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2347 ตรงกับ รัชกาลที่ 1

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย ของพระเจ้ามังราย หรือ มังรายศาสตร์ ลักษณะวิวาท พ.ศ. 2230 สมัยรัชกาล สมเด็จพระเพทราชา มีความว่า คนทั้งหลาย ในโลกนี้ จักวิวาทผิดกัน ด้วยเหตุ 16 ประการ

 

กฎหมาย ในลักษณะ วิวาท ด่าตีกันนี้ มีหลายมาตรา และ ที่เกี่ยวข้องกับ มวยไทย ( Muay Thai ) ได้แก่ มาตราหนึ่ง คนสองคนตีกัน ปล้ำกัน ผู้หนึ่งตาย ก็ให้เลิกแล้วกันไป เพราะเขาปล้ำกัน ผิเจ้าพระยา จ้าขุนตีปล้ำกัน และ มีผู้ยุยง ให้ทำ ดังนั้น หากฝ่ายหนึ่งตายลง ให้ผู้ยุยงท่าน เผาศพเสีย เพราะด้วยเหตุ ไปเคี่ยวเข็ญ ให้ท่าน ต่อสู้กัน  จากกฎหมาย ดังกล่าวนี้ ทำให้ทราบว่า คนไทยในสมัยนั้น ใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สำหรับ ต่อยตี และ ปล้ำกัน เพื่อเป็นการ ทำร้ายศัตรู เป็นศิลปะ ป้องกันตัว และ เป็นการละเล่น อีกด้วย

 

การชกมวย ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) มีมาตั้งแต่ ก่อนสมัย สมเด็จพระเอกาทศรถ ( ก่อน พ.ศ. 2146 ) จนถึงกับ มีเหตุการณ์ ยุ่งยาก เกิดขึ้น จึงทำให้ ต้องตราเป็น กฎหมาย เพื่อพิจารณาคดี ดังนั้น ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) ถือเป็น มรดก ทางวัฒนธรรม ที่งดงาม เป็นอย่างมาก

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

มวยไทย ข้อดีของการ ต่อยมวย

ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) กับการ จำแนกรุ่น การแข่งขันบทความที่น่าสนใจ

ฝึกกีฬามวยไทย ได้ประโยชน์อะไรบ้าง
เรียนรู้ กติกา และ ประโยชน์ของ กีฬา มวยไทย ( Muay Thai )