กฎกติกาของ สนามมวย ที่เราอาจยังไม่รู้

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

กฎกติกาของ สนามมวย ที่เราอาจยังไม่รู้กฎกติกาของ สนามมวย ที่เราอาจยังไม่รู้

 

                มวยไทย ถือว่าเป็น กีฬา ที่เป็นกีฬาที่มี กฎกติกา มากมายเพราะถือว่าเป็นกีฬาประเภท ต่อสู้ ที่ต้องให้คู่ต่อสู้ มาสู้กันและอาจเกิดการบาดเจ็บได้ดังนั้นจึงมี กฎกติกามากมาย รวมไปถึง กฎกติกา ของ สนามมวยก็ต้องมีด้วยเช่นกัน วันนี้เราไปดูกฎกติกาของ สนามมวย ที่เราอาจยังไม่รู้

 

                แน่นอนว่า กีฬาแทบจะ ทุกชนิดนั้น จะมี กฎกติกา ของแต่ละ กีฬา ที่จะทำการ แบ่ง ๆ กันออกไปและ ไม่ว่าจะเป็น กีฬา ประเภทไหน ที่ใช้พลังกำลัง หรือ อาจจรวมไปถึง กีฬา ที่ใช้ ความสามารถ ด้านความคิด หรือ อาจรวมไป ถึงกีฬา ประเภท Esport และ กีฬาที่แข่ง กันผ่านเกม ก็ ล้วนแล้ว จะมี กฎกติกา ที่อยู่ทุกประเภท และอาจ รวมไปถึง กีฬาประเภท ที่ใช้ใน การต่อสู้ เพื่อ ล้มคู่ต่อสู้ นั่นคือ กีฬา อย่าง ต่อยมวย หรือ ชกมวย นั่นเอง โดย กีฬามวยนั้น จะแบ่ง กฎกติกา ในหลายๆ กฎกติกา ไม่ว่าจะเป็น กฎกติกา เวที สังเวียน กฎกติกา อุปกรณ์ การชกมวย หรือ กฎกติกา นักมวย จะแบ่ง ได้หลากหลาย รูปแบบ ของ กฎกติกา ดังนั้น เราจะมาแยก กฎกติกา ของกีฬามวย ประเภท ต่างๆกัน ดังนี้

 

กฎกติกา ของสยามมวย หรือ เวทีมวย

 

  • โดย ขนาด ของ สังเวียน หรือ ที่เราเรียกกันว่า เวทีมวย จำเป็นต้อง เป็น ขนาด โดยประมาณ จะเป็น สี่เหลี่ยม จัตุรัส ขนาดเล็ก ด้าน ละ ประมาณ 20 ฟุต หรือ ( 6 . 10 เมตร ) ขนาดใหญ่ด้านละ 24 ฟุต หรือ ( 7 . 30 เมตร ) และเวที ต้องสูงจากพื้น ประมาณ 3 ฟุต แต่ ห้ามสูง เกิน 4 ฟุต
  • เชือก โดยเชือก  ของสนามมวย  นั้นจำเป็น ที่จะ ต้องมี 4 เส้น รอบข้าง และ ด้วย ขนาดของเส้น จะต้อง ผ่านศูนย์ไม่น้อยกว่า ประมาณ นิ้ว  และ ต้องขึงติดกับ เสามุม ทั้ง 4 เสา และ เสามุม ต้องสูง กว่าสังเวียน ประมาณ 16 32 48 และ 60 นิ้ว ไล่ตามลำดับ
  • พื้น ของเวที มวย  ต้อง มีความ ปลอดภัย อยู่ในรับดับ มาตรฐาน  ปราศจาก สิ่งกีดขวางใดๆ ทั้งสิ้น และ ต้องยื่นออกไปนอก เชือกอย่างน้อย ประมาณ 20 นิ้ว ต้องปู ด้วยสักหลาด ของยาง หรือ วัสดุ อื่นๆ ที่เหมาะสม
  • มุมของสังเวียน มุมเสาของสังเวียน นั้น ต้อง ตั้งเสาไว้ที่มุม ทั้งสี่ ต้องขนาดเท่ากับเส้นผ่าน ศูนย์ กลาง ประมาณ 5 นิ้ว  สูงขึ้นจาก เวที ประมาณ 60 นิ้ว และ ต้องมา พร้อม ทั้ง หุ้มนวม ที่ จะอยู่บริเวญ ของ มุมเสาภายในเส้นเชือก ให้เรียบร้อย เพื่อ ที่จะไม่ให้ เกิดอันตรายได้ กับนักมวย มุมแดง นั้น คือมุมที่ใกล้ กับประธานกรรมการควบคุม การแข่งขัน
  • บันได ของเวทีมวย ต้องมี 3 บันได และต้อง กว้าง ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต ไว้ที่มุม ตรงข้าม ของ เวทีมวย หรือ สนามมวย สอง บันไดนั้น เพื่อให้ นักมวย และ พี่เลี้ยงได้ สามารถ ที่จะต้อง เดิน ขึ้น ลง ได้ ส่วนอีก บันได ไว้ให้กับผู้ชี้ขาด และ แพทย์ ผู้ดูแล
  • กล่องพลาสติก กล่องพลาสติกที่มุม กลางทั้งสอง มุม ของสังเวียน ให้ติด กล่องพลาสติก มุม ละกล่อง เพื่อให้ กรรมการ หรือ ผู้ ชี้ขาด ทิ้งสำลี หรือ กระดาษ ได้นั้นเอง
  • สังเวียนสำรอง หรือรวมไปถึง สังเวียนเพิ่มเติม อาจจะต้องใช้สังเวียน ประมาณ 2 สังเวียน ในการแข่งขัน ที่นักกีฬาจำนวนมากเกินไป

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

พิธีและ ประเพณีน่ารู้ เกี่ยวกับ มวยไทย ( Muay Thai )

ศาสตราวุธทั้ง 8 ของ มวยไทย มีอะไรบ้างบทความที่น่าสนใจ

ความเป็นมาของ มวยไทย ในแต่ละยุคสมัย
สังเวียนมวย หรือ เวทีมวย มาตรฐานสากล เป็นอย่างไร