พิธีและ ประเพณีน่ารู้ เกี่ยวกับ มวยไทย ( Muay Thai )

พิธีและ ประเพณีน่ารู้ เกี่ยวกับ มวยไทย ( Muay Thai )

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

พิธีและ ประเพณีน่ารู้ เกี่ยวกับ มวยไทย ( Muay Thai )มวยไทย ( Muay Thai ) กีฬาประจำชาติไทยที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีมาแต่โบราณ กีฬาชนิดนี้ จึงมีวัฒนธรรมไทยที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การแสดงความเคารพ คารวะต่อครูบาอาจารย์ ซึ่ง มวยไทย ก็มี พิธีและประเพณี ที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ ดังนี้

 

การขึ้นครู

 

เป็นพิธีขั้นแรกที่ศิษย์จะมาไหว้ครู เพื่อมาฝากตัวเป็นศิษย์ การไหว้ครูถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของมวยไทย และ ถือว่าเป็น พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ สมัยโบราณกาล "ขึ้นครู" เปรียบเสมือน พิธีการมอบตนเอง ในลักษณะขออยู่ ใต้บังคับบัญชาของครู เพื่อร่ำเรียน วิทยาการ ในฐานะ คนที่ว่าง่าย สอนง่าย และกล้าหาญ เพื่อเตรียมตัว และ ปรับปรุงตนสู่ ความเป็นทหารพระราชา โดยนักมวย จะต้องมีครู ต้องเคารพ และเทิดทูนครู เพราะการที่ครูจะยอมรับศิษย์ แต่ละคน ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทย ที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล

 

พิธีไหว้ครูมวยไทย

 

เป็นเอกลักษณ์ของ มวยไทย ( Muay Thai ) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยก่อนการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) นักมวยที่เข้าแข่งขัน จะมีการร่ายรำ ไหว้ครูมวย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยแท้ที่ สืบสานมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็น อัตลักษณ์ของความเป็น "มวยไทย" ( Muay Thai ) และสาเหตุที่ ศิษย์ต้องมี ความกตัญญต่อครูอาจารย์นั้น เป็นเพราะ วิชามวย เมื่อครั้งโบราณ มีการฝึกฝนไว้ป้องกัน อันตราย จากคู่ต่อสู้ ซึ่งในการฝึกซ้อม หากไม่มีครูอาจารย์ที่ชำนาญคอยสอนสั่ง ผู้ฝึกมวยอาจพลาดพลั้งและเกิดอันตรายได้ ดังนั้นศิษย์จึงต้องเชื่อฟังครูและศรัทธาครู เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยดี

 

ขณะเดียวกัน ครูผู้อบรมสั่งสอนต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ จนกว่าศิษย์ จะเชี่ยวชาญ ชำนาญได้ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปี เพราะการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ หากครูไม่มีความรัก และความเมตตาต่อศิษย์ ไม่เอาใจใส่ในการฝึกฝนของศิษย์อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ด้วยความเคารพรัก และแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ การไหว้ครูจึงเกิดขึ้นคู่กับ มวยไทยมาแต่อดีตกาล จนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในวงการมวยไทยตลอดมา

 

ในอดีตผู้สมัครเป็นศิษย์ จะมีความรู้สึกว่า ยากแสนยาก กว่าจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์ชิ้นนี้ได้ เพราะในสมัยนั้นครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญมีอยู่ไม่มากนัก อีกประการหนึ่ง ท่านก็ไม่ได้คิดค่าสอนหรือมีค่าตอบแทนแต่อย่างใด ผู้มีประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนต้องฝากเนื้อฝากตัวกับครู คอยปรนนิบัติอยู่เป็นเวลานาน จนกว่าจะได้รับการถ่ายทอดวิชามวยไทยครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ ครูและศิษย์มวยไทยในสมัยก่อนนั้น จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นดุจบิดามารดา

 

พิธีครอบครู

 

การที่ศิษย์ ได้ศึกษา ศิลปะมวยไทย ( Muay Thai ) จนสำเร็จแล้ว และสามารถถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้อื่นได้ ครูพอใจจะให้เป็นครูมวยต่อไป ก็จะทำพิธีครอบครูให้เพื่อสืบทอดศิลปะมวยไทยของครูมวยสายนั้น โดยจะทำพิธีครอบครูในวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงที่บ้านของครูมวย หรือในโบสถ์

 

พิธีไหว้ครู ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ เป็นวัฒนธรรมไทยแท้ที่สืบสานมายาวนาน อันจะเป็นพิธีใหญ่จัดปีละครั้ง ตามแต่ครูจะกำหนด ในพิธี จะมีการตั้งโต๊ะ แต่งเครื่องสังเวยเทวดา และบูชาครูอาจารย์ ที่ล่วงลับไปแล้ว ทุกท่าน รูปแบบ และพิธีการไหว้ครู จะแตกต่างกัน ในแต่ละสำนักมวย แล้วแต่ครูอาจารย์ของสำนักนั้น กำหนดขึ้น และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมพลศึกษา

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

หุ่นเฟิร์ม ด้วยมวยไทย

เกร็ดความรู้สำหรับ มวยไทย( Muay Thai )บทความที่น่าสนใจ

การจำแนกรุ่น การแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) ดูอย่างไร
หลักการ ตั้งการ์ด แบบ มวยไทย ( Muay Thai )