มวยไทย ศิลปะ การต่อสู้ ที่มีชั้นเชิ้ง

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

มวยไทย ศิลปะ การต่อสู้ ที่มีชั้นเชิ้งมวยไทย ( Muay Thai ) เป็นมรดก ทางวัฒนธรรม เป็นศิลปะ การต่อสู้ ป้องกันตัว มาตั้งแต่ โบราณ เป็นการใช้ อาวุธ ทางร่างกาย 9 อย่าง หรือ เรียกว่า นวอาวุธ

 

นวอาวุธ คือ มือ 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 และ ศีรษะ 1 ซึ่งเป็นศิลปะ การต่อสู้ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่เก่าแก่ ของโลก

มวยไทย ศิลปะ การต่อสู้ ที่มีชั้นเชิ้ง

มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศาสตร์ ที่ว่าด้วยการ ใช้อุบาย ชั้นเชิง ไหวพริบ และ วิชา เพื่อเข้า ต่อสู้กัน จึงปรากฏ หลักฐาน ในพระราชพงศาวดารว่า ในอดีต พระมหากษัตริย์ ที่มีพระปรีชาสามารถ จะทรงเชี่ยวชาญ การชกมวย เป็นอย่างยิ่ง และ ในขณะเดียวกัน เจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ขุนนางฝ่ายทหาร และ สามัญชน จะฝึกฝน มวยไทย ( Muay Thai ) เพื่อป้องกันตัว และ ชาติบ้านเมือง เพราะการใช้อาวุธ เช่น กระบี่ กระบอง พลอง ดาบ ประกอบ กับมวยไทย ( Muay Thai ) จะทำให้ การใช้อาวุธนั้น เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการต่อสู้ ป้องกันตัว ในระยะ ประชิด ในยามสงบ

 

มวยไทย ( Muay Thai )  จะเป็นการ ประลอง พละกำลัง และ ชั้นเชิง ของการต่อสู้ จนกลายเป็น กิจกรรมทางสังคม อย่างหนึ่ง และ มีการแข่งขันมวย ในโอกาส สำคัญ ๆ อีกด้วย

 

เอกลักษณ์ของ มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ผสานชั้นเชิง กับร่างกาย แปลงให้เป็น อาวุธ

 

เอกลักษณ์ของ มวยไทย ( Muay Thai )  ที่ทำให้ มีความโดดเด่น และ ถือเป็น ศิลปะชั้นสูง นั่นก็คือ การใช้อวัยวะ ส่วนต่างๆ เป็นเหมือนเกราะ และ อาวุธ ใช้ชั้นเชิง ไหวพริบ และวิชา เพื่อเข้าต่อสู้กัน ไม่ใช่ ใช้กำลัง แต่เพียงอย่างเดียว เท่านั้น ประกอบด้วย – ศาสตร์ - อันได้แก่ การเรียนรู้ จุดอ่อน จุดแข็ง ของร่างกายที่จะพิชิต และเอาชนะคู่ต่อสู้

 

- ศิลป์ - คือ ลักษณะการใช้ นวอาวุธ ที่มีรายละเอียดปลีกย่อย อย่างพิสดาร ซึ่งทำให้ มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะการต่อสู้ ที่มีมนต์ขลัง และเป็นการต่อสู้ที่มีชั้นเชิง เป็นที่ประทับใจของคนทั้งโลก

มวยไทย ศิลปะ การต่อสู้ ที่มีชั้นเชิ้ง

การฝึกมวยโบราณ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1) ขั้นเบื้องต้น

ฝึกเพื่อให้รู้จัก ป้องกันตัวเอง ให้ปลอดภัย ก่อนที่จะคิดทำผู้อื่น หรือ เรียกว่า ป้อง ปัด ปิด เปิด

 

2) ขั้นกลาง

ฝึกเพื่อเป็นนักมวย ต่อสู้บนสังเวียน คือ เข้ามวยเป็น สามารถตอบโต้ แก้กลับคู่ต่อสู้ได้ เรียกว่า ทุ่ม ทับ จัก หัก

 

3) ขั้นสูง

ฝึกเพื่อเป็นนักรบ เป็นครูอาจารย์ ไว้ใช้ใน ราชการสงคราม ประจำกองทนายเลือก และกองอาจารย์ เป็นจารบุรุษ อาทมาฏ สอดแนม ทหารเอก ทหารรอง นายกอง แม่ทัพ คือ เรียนวิชาฆ่าคน ที่ซึ่งสงวนไว้ไม่สอนพร่าเพรื่อ เรียกว่า ประกบ ประกับ จับรั้ง เข้าข้างหลัง หักก้านคอ

 

มวยไทย ( Muay Thai ) ถือเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมไทย อย่างแท้จริง เพราะทุกวันนี้ ก็มีคนหันมาสนใจ และสานต่อวัฒนธรรมนี้มากขึ้น

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เอราวัณเสยงา ท่า มวยไทย ใช้แหวกชกเสยคางคู่ต่อสู้

มวยไทย ( Muay Thai ) เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย ที่คุณควรรู้จักบทความที่น่าสนใจ

เตรียมร่างกาย ให้พร้อม ก่อนฝึก มวยไทย ( Muay Thai )
ศิลปะการต่อสู้ ( Martial arts ) กับการออกกำลังกาย