ศิลปะมวยไทย ประโยชน์ของ การต่อสู้ ที่ดี

ศิลปะมวยไทย ประโยชน์ของ การต่อสู้ ที่ดี

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ศิลปะมวยไทย ประโยชน์ของ การต่อสู้ ที่ดีศิลปะมวยไทย ถือเป็นกีฬา การต่อสู้ ชนิดหนึ่ง ซึ่งได้รับ ความนิยม และ ความสนใจ เป็นอย่างมาก ใช้เพียงแค่ หลักพื้นฐาน และ ทักษะการต่อสู้ ของ ร่างกาย เป็นหลัก วันนี้เรา จะมาบอกถึง ศิลปะมวยไทย ประโยชน์ของ การต่อสู้ ที่ดี ของ มวยไทย กัน

ศิลปะมวยไทย ประโยชน์ของ การต่อสู้ ที่ดี

การฝึก ศิลปะมวยไทย ที่ก่อให้เกิด การพัฒนา ทางด้าน ร่างกาย, จิตใจ, อารมณ์, และ สังคม ที่ช่วยสร้าง ความมีระเบียบวินัย และ ส่งเสริม ด้นการ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ที่เป็น ศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัว ของ ศิลปะมวยไทย ที่สามารถ ช่วยเหลือตัวเอง และ ผู้อื่นได้ ในยามคับขัน ได้ดี อีกด้วย นอกจากนี้ การฝึก ศิลปะมวยไทย ยังสามารถ นำไปใช้ ในการแสดง ศิลปะมวยไทย และ ยังสามารถ นำไปเป็น อาชีพ เพื่อ สร้างรายได้ ให้กับ ตัวเอง อีกด้วย

 

1. ศิลปะมวยไทย จะช่วยพัฒนา ด้านสังคม เพราะ มวยไทย เป็น ศิลปวัฒนธรรม ด้านหนึ่ง ที่ผู้ฝึกหัด ศิลปะมวยไทย และ นักกีฬามวยไทย ก็เหมือนเป็น ผู้รักษา ทะนุบำรุง และ ดำรงไว้ ซึ่งความเป็น เอกลักษณ์ ของชาติ และยังเป็น เครื่องยึดเหนี่ยว โน้มน้าว ให้คนไทย รักหวงแหน และ สามัคคีกัน  ในหมู่คณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยส่งเสริม ให้ ประเทศชาติ มี ความมั่นคง และสืบ ต่อไป ในภายภาคหน้า

 

2. ศิลปะมวยไทย โดยจะช่วย เรื่องพัฒนาการ ทางด้านอารมณ์ การออกกำลังกาย และ การฝึกซ้อม การแสดงด้าน ศิลปะมวยไทย และ การแข่งขัน ที่จะสามารถ เจอได้ทั้ง ความผิดหวัง หรือ ความสมหวัง รวมไปถึง ความเจ็บปวด ทางด้าน ร่างกาย ฉะนั้นแล้ว นักกีฬามวยไทย ก็จะต้องมี ความอดทน และ อดกลั้น ได้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถ เป็น นักมวย ที่ดีได้ ซึ่ง นักมวย ที่มีประสบการณ์ ที่เกี่ยวกับ การแพ้ หรือ การชนะ จาก การแข่งขัน ศิลปะมวยไทย บ่อย ๆ ก็จะทำให้มี อารมณ์ที่มั่นคง และมี ความเชื่อมั่น ในตัวเอง

 

3. ศิลปะมวยไทย ที่จะช่วย ในเรื่องการ พัฒนาทางกาย ที่ช่วยทำให้ ร่างกาย ของเรา นั้นสมบูรณ์ และมี ความแข็งแรง มีสมรรถภาพ ในด้านของการ ปฏิบัติงาน ที่ดี มีร่างกาย และ บุคลิกภาพ ที่เหมาะสม ในเรื่องการ เป็นผู้นำ ที่มี ร่างกาย ที่สง่างาม ที่สมกับ ชายชาตรี อีกด้วย

 

4. ศิลปะมวยไทย ช่วยในการ เสริมสร้าง ด้านคุณธรรม ซึ่งจากประวัติศาสตร์ ที่ทำให้เห็น ได้เด่นชัดว่า การฝึก มวยไทย นั้นจะสามารถ เสริมสร้าง  ด้านคุณธรรม และ จริยธรรม ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ในตัวของ นักมวย อย่างเช่น ความซื่อสัตย์ สุจริต อาทิเช่น นายทองดี  ฟันขาว หรือว่า พระยาพิชัย ที่ได้แสดง ความจงรักภักดี ต่อ พระเจ้าตากสินมหาราช และ เด็กชายบุญเกิด ที่ได้เรียน ศิลปะมวยไทย กับ นายทองดี  ฟันขาว ที่ได้เฝ้า ติดตาม รับใช้ ร่วมรบ เคียงบ่า เคียงไหล่ กับ พระยาพิชัย จนกระทั่ง ได้เสียชีวิต ในสนามรบ ทำเพื่อ ปกป้อง และคุ้มครอง พระยาพิชัย นั่นเอง

 

ศิลปะมวยไทย น้ัน เป็นการฝึก เพื่อให้ ร่างกาย ของเรา มีความสัมพันธ์ ระหว่างตา สมอง และ กล้ามเนื้อ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง กับการ เคลื่อนไหว ได้อย่างยอดเยี่ยม และการเป็นคน ที่มี ความแอ็คทีฟ กระฉับกระเฉง น้ันก็เป็น เพราะว่า การฝึก ซ้อมมวย จำเป็นจะต้องเสริม สร้างกล้ามเนื้อ ให้แข็งแรง ในทุกส่วน ของ ร่างกาย โดยระหว่างฝึก ศิลปะมวยไทย เราจะต้อง มีสมาธิ ตาต้องไว และมีการ ออกอาวุธ ที่รวดเร็ว เคลื่อนที่ว่องไว และหลบหลีก การโจมตี ของ คู่ต่อสู้ จึงถือได้ว่า ศิลปะมวยไทย มี ประโยชน์ ของ การต่อสู้ ที่ดีได้นั่นเอง

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ประโยชน์มวยไทย เล่นอย่างไร ให้ดีต่อร่างกาย

ออกกำลังกาย เบิร์นไขมันเท่ๆ สไตล์ มวยไทย ( Muay Thai ) ต้องลองเลย

 บทความที่น่าสนใจ

ระเบียบและกติกาการแข่งขันของมวยไทย
กระจับ สำคัญขนาดไหน