คุณค่าของ กีฬามวยไทย ที่เราควรร่วมกันอนุรักษ์

คุณค่าของ กีฬามวยไทย ที่เราควรร่วมกันอนุรักษ์

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

คุณค่าของ กีฬามวยไทย ที่เราควรร่วมกันอนุรักษ์การฝึกกีฬา มวยไทย ก่อให้เกิดการพัฒนา ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบวินัย อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามไว้ เป็นศิลปะการต่อสู้ ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในยามคับขันอีกด้วย

 

 

 

 

สำหรับในบทความนี้ จะมาทุกท่านมาซึมซับ และเห็นถึงคุณค่าของมวยไทยมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งมวยไทยนั้น ก็มีประวัติอันยาวนาน ควรค่า แก่การอนุรักษ์ไว้ที่สุดค่ะ

 

ความหมายของกีฬามวยไทย

( Muay Thai ) นั้นคือ กีฬามวย บนเวทีที่มี กฎ กติกา ยอมให้คู่ชก สามารถใช้ เท้า ศอก และเข่าได้ ( อ้างอิงพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525 : 632 )

 

กีฬามวยไทย ( Muay Thai ) เรียกได้ว่า เป็นศาสตร์และศิลปะ ที่เป็นศาสตร์ เพราะว่าเป็นวิชาการ ที่เราทุก ๆ คน นั้นสามารถศึกษาหาความรู้ได้ เหมือนวิชาแขนงอื่น ๆ โดยส่วนที่กล่าวว่า เป็นศิลปะ เพราะประกอบด้วย กลยุทธ์ วิธี และลวดลายต่าง ๆ มากมาย โดยยากมากที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติได้อย่างชัดเจน

 

มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะการต่อสู้ การป้องกันตัวอย่างหนึ่ง ตามธรรมชาติของบุคคล โดยมีการแข่งขัน การแพ้ และชนะ จากการชกต่อยกัน อันเป็นการโจมตีไปที่จุดอ่อน ของร่างกาย ของคู่ต่อสู้ ศิลปะของมวยไทย จึงมีความแตกต่างกัน ไปตามลักษณะ หรือตามรูปแบบของการต่อสู้ ป้องกันตัวนั่นเอง

 

ปัจจุบัน มีมวย อยู่ 2 ชนิด คือ มวยปล้ำ และมวยชก มวยชก ก็ยังแบ่ง ออกเป็น 2 แบบ คือ ชกด้วยหมัด บวกการต่อสู้ด้วยเท้า เข่า ศอก ตามแบบของกีฬามวยไทย และชกด้วยหมัดอย่างเดียว อันเป็นที่นิยมกัน โดยทั่วไป เรียกว่า มวยสากล

 

กีฬามวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะ การต่อสู้ ป้องกันตัว ที่สามารถนำไปใช้ได้ ในเชิงกีฬา และการต่อสู้จริง ๆ ศิลปะประเภทนี้  มีมาแต่โบราณ บรรพบุรุษของชาติไทย ได้ฝึกฝนอบรม สั่งสอนบุตรไว้ เพื่อป้องกันตัว และชาติ บรรดาชายฉกรรจ์ของไทย ได้รับการฝึกฝน วิชามวยไทย แทบทุกคน นักรบผู้กระเดื่องนามทุกคน ต้องได้รับการฝึกฝน อบรม ศิลปะประเภทนี้ อย่างชัดเจน เพราะการใช้อาวุธช่วย ในสมัยโบราณ เช่น กระบี่ พลอง ดาบ ง้าว ทวน ฯลฯ ถ้ามีความรู้ วิชามวยไทยด้วยแล้ว จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่เข้าต่อสู้ ติดพันประชิดตัว จะได้ใช้อวัยวะ บางส่วนเข้าช่วย เช่น เข่า, เท้า, ศอก เป็นต้น แต่เดิมนั้น ศิลปะมวยไทย ที่มีชั้นเชิงสูง มักจะฝึกสอนกัน ในบรรดาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ หรือเฉพาะพระมหากษัตริย์ และขุนนางฝ่ายทหาร

 

กีฬามวยไทย ( Muay Thai ) เป็นกิจกรรม พลศึกษาอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในการส่งเสริม พัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนพัฒนาการด้านสังคม กีฬามวยไทย เป็นกีฬา ที่นิยมฝึกกันโดยทั่วไป เพื่อความสนุกสนาน และคนบางกลุ่ม ได้ยึดเอามวยไทย ( Muay Thai ) เป็นอาชีพหลัก โดยได้ผลตอบแทน จากการเข้าแข่งขัน แต่ละครั้งด้วย

 

กีฬามวยไทย เป็นการออกกำลังกาย การเคลื่อนไหว่างกาย ทำให้มีพลานามัยสมบูรณ์ มีวินัยภายในตนเอง จึงทำให้มีบุคคลทั่ว ๆ ไป มีความสนใจ นิยมฝึกมวย การเล่นมวยไทยกันมาก ดังจะเห็นได้จาก ที่มีการแข่งขันมวยไทย อย่างเช่น เวทีมวยราชดำเนิน และ เวทีมวยลุมพินี โดยนอกจากนี้ ยังมีเวทีมวย ของสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ได้มีการจัดการแข่งขันกันอยู่ เป็นประจำ พร้อมทั้งยังมีการถ่ายทอดสดด้วย การจัดการแข่งขัน ในแต่ละครั้ง ก็มีผู้ชมให้ความสนใจ เข้าชมเป็นจำนวนมาก

 

มารยาท ของผู้ฝึก กีฬามวยไทย ( Muay Thai )

หลักในการปฏิบัติ เป็นการยึดถือ โดยเคร่งครัด ได้แก่ การเคารพครูบาอาจารย์ ที่ได้ถ่ายทอดศาสตร์วิชาความรู้ และการครอบครู ก่อนการฝึก และยังมี ศิษย์รุ่นพี่ กฎระเบียบ ที่ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมา คือ ศิษย์สำนักเดียวกัน ต้องไม่ชกกัน ซึ่งทุก ๆ คน จะต้องสาบานตน ก่อนจะเข้ารับการฝึก ต้องใช้ความอดทน เป็นอย่างสูง จำเป็นต้องเชื่อฟัง ครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด เพราะในการฝึกนั้น อาจเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ อีกทั้ง มวยไทย ( Muay Thai ) นั้นยังสามารถสร้างเสริม คุณธรรม และจริยธรรม ทางด้านต่าง ๆ ให้เกิด ในตัวนักมวยไทย ทำให้หลาย ๆ คน หลงใหล และรักกีฬามวยไทยเป็นอย่างมากนั่นเอง

 

และทั้งหมดนี้ ก็เป็น คุณค่าของ กีฬามวยไทย ( Muay Thai ) ที่เราควรร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานสิ่งที่ดีงามแบบนี้ต่อไปค่ะ

 

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ฝึกออกอาวุธท่าเข่า กับกีฬามวยไทย

เจาะลึก คลังศัพท์น่ารู้ ก่อนดู มวยไทย ( Muay Thai )บทความที่น่าสนใจ

มวยไทย ศาสตร์ไทยที่ไปไกลระดับโลก
การตัดสินแพ้-ชนะในการแข่งขันมวยไทย