ฝึกกีฬามวยไทย ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

jrtmt

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ฝึกกีฬามวยไทย ได้ประโยชน์อะไรบ้างฝึกกีฬามวยไทย ได้ประโยชน์อะไรบ้าง

การฝึกกีฬามวยไทย ในปัจจุบัน ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี สำหรับคนที่ ต้องการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง การฝึกกีฬามวยไทย ได้ประโยชน์อะไรบ้าง และ ส่งผลดี กับร่างกายของเราอย่างไร

กีฬามวยไทย ถือเป็นศิลปะการต่อสู้ ในรูปแบบหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็น กีฬาประจำชาติ และมีต้นกำเนิด มาจากประเทศไทย ซึ่งมีชื่อเสียง และโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งค่ายมวยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ได้เปิดสอน ให้กับชาวต่างชาติ ที่เข้ามาฝึกฝนวิชาการต่อสู้ ซึ่งคนที่เป็นที่ จุดประกาย ให้ชื่อเสียงของมวยไทย หรือกีฬามวยไทย ได้เป็นที่รู้จัก และน่าจับตามอง นั่นก็คือ จา พนม ที่แสดงใน ภาพยนตร์เรื่ององค์บาก ที่ทำให้กีฬามวยไทย เป็นกีฬา ที่ใคร ๆ ก็อยากทำความรู้จัก กับศิลปะการต่อสู้นี้ ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นกีฬาการต่อสู้ ที่ได้สร้างความแข็งแกร่ง ให้กับร่างกาย ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกาย แล้วก็ยังเป็นอาวุธทั้งหมัด เท้า เข่า และศอก และยังมีส่วนช่วย ในด้านการฝึกฝนจิตใจ ที่ดีอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบัน กีฬามวยไทย ได้ปรับรูปแบบให้ทันสมัย ที่เป็นการออกกำลังกาย ที่มีการเปิดให้เรียน และเทรนนิ่ง กันในหลาย ๆ ฟิตเนส ที่จะช่วยเสริมสร้างความฟิต และลดน้ำหนัก ได้อย่างเห็นผลที่ชัด กีฬามวยไทย ก็ยังให้ประโยชน์ กับร่างกาย ในอีกหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

  1. การพัฒนาด้านร่างกาย

มวยไทย มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา และ เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ให้มีความแข็งแรง และ ความอดทน ร่างกายมีความยืดหยุ่น เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ การทำงาน ของระบบประสาท และ กล้ามเนื้อ เป็นไปอย่างสมดุล นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ ระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย ดีขึ้นอีกด้วย ได้แก่

  • ทำให้ปอดแข็งแรง อัตราการหายใจต่ำลง

  • ทำให้หัวใจแข็งแรง อัตราการเต้นของหัวใจต่ำลง

  • ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และอดทน รองรับการฝึกกีฬา หรือการทำงานได้นานขึ้น

  • ทำให้ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ทำงานอย่างสอดคล้องกัน จนเกิดเป็นทักษะที่สมบูรณ์

  • ทำให้ระบบย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาด้านจิตใจ

มวยไทย มุ่งเน้นให้เกิดสมาธิ จดจ่อในสิ่งที่ทำ มีความอดทน ความพยายาม ในการฝึกหัด มีความตรงต่อเวลา มีความมีน้ำใจ นักกีฬา ให้รู้จักความหมาย และ ความรู้สึก ของการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความเสียสละ มีความยุติธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การออกกำลังกาย อย่างถูกวิธี ส่งผลให้จิตใจแจ่มใส ช่วยผ่อนคลาย ความวิตกกังวล หรือความเครียด ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น ยังช่วยให้ นอนหลับสบาย นำไปสู่ การเจริญเติบโต ทางด้านร่างกาย และ จิตใจอย่างสมบูรณ์

3. การพัฒนาด้านอารมณ์

มวยไทย จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ด้านอารมณ์ของตนเอง การตอบสนองทางอารมณ์ เมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขัน และ การควบคุมอารมณ์ อย่างเหมาะสม นำไปสู่การตัดสินใจ อย่างถูกต้อง

4. การพัฒนาด้านสังคม และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

มวยไทย เป็นการเรียนรู้ ทักษะกิจกรรมทางกาย ที่สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล ได้เป็นอย่างดี สามารถเรียนรู้ และ แลกเปลี่ยนกลยุทธ์ ร่วมกันได้ ทำให้รู้จักตนเอง และ รู้จักผู้อื่นได้มากขึ้น เรียนรู้ในการเคารพ สิทธิส่วนบุคคล การเคารพกฎกติกา การให้ความร่วมมือ การแสดงบทบาทผู้นำ และผู้ตามที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต การมีคุณธรรมจริยธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความสุภาพอ่อนโยน ภายใต้จิตใจที่เข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้ เป็นคุณสมบัติ ที่ควรมี เมื่อต้องดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม และ ต้องใช้เวลา ในการฝึกฝนตนเอง อย่างต่อเนื่อง

5. การพัฒนาด้านสติปัญญา

มวยไทย เป็นกิจกรรม ที่มีความท้าทาย และ สนุกสนาน ในการออกอาวุธ ต้องผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และ ประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น จึงต้องมีการฝึกฝน วิธีการคิด อย่างถูกต้อง และ สร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่ การแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า ได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่ผ่านการฝึกฝน จะมีการทำงาน ของระบบประสาท และสมอง ที่ทำงานอย่างสอดคล้องกัน ทำให้เกิดเป็น ปฏิภาณไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ นำไปสู่การปรับใช้ ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

 

 

การฝึกกีฬามวยไทย เป็นประจำ จะทำให้เรามีพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ที่ดีได้ และ  ยังให้ประโยชน์ ในแง่ของศิลปะป้องกันตัว รวมถึงการลดน้ำหนัก ให้กับผู้ที่ ต้องการลดน้ำหนัก และหากใคร ที่สนใจอยากจะฝึก กีฬามวยไทย เราขอแนะนำ สถานที่ฝึก https://www.jaroenthongmuaythairatchada.com/  ที่มีอุปกรณ์การฝึก อย่างครบครัน และมีครูมวย คอยให้คำแนะนำ อย่างใกล้ชิด

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม :

อนุรักษ์มวยไทย มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม อันทรงคุณค่า

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ กีฬามวยไทย ที่น่ารู้บทความที่น่าสนใจ

องค์ประของนักมวยจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง
เครื่องรางของขลังประจำตัวนักมวย