มวยท่าเสา มวยไทย ( Muay Thai ) โบราณ ของภาคเหนือ

มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

มวยท่าเสา มวยไทย ( Muay Thai ) โบราณ ของภาคเหนือมวยท่าเสา เป็นสาย มวยไทย ( Muay Thai ) ทางภาคเหนือ ที่ไม่มี หลักฐาน ชัดเจนว่า มวยท่าเสา กำเนิดขึ้น เมื่อใด และ ใคร เป็นครูมวย คนแรก แต่จาก หลักฐาน ที่เห็นอยู่ ทำให้ ทราบว่า ครูมวยท่าเสา ที่มีชื่อเสียง โด่งดัง คนหนึ่ง คือ ครูเมฆ

ครูเมฆ ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ในเรื่องของ ความคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็ว เด็ดขาด มีลีลา ท่าทาง ที่สวยงาม และ มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ ไม้เตะ ถีบ และ ศอก เป็นที่ลือ กระฉ่อน จนกระทั่ง นายทองดี ถึงกับ ปฎิญาณตนว่า จะต้องมา ขอเรียน ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) กับสำนัก ท่าเสาให้ได้ และ จากนั้น ก็ได้มา เป็นลูกศิษย์ ของครูเมฆ ผู้ประสิทธิ ประสาทวิชา มวยไทย ( Muay Thai ) ให้แก่ นายทองดี ซึ่งได้นำ ความรู้ ที่ได้รับ ไปผสมผสาน กับมวยจีน อีกด้วย

 

เมื่อนายทองดี ได้เป็น เจ้าเมือง พระยาพิชัย ก็ได้มา คารวะ ครูเมฆ และ แต่งตั้ง ให้ครูเมฆ เป็นกำนัน ปกครอง ตำบลท่าอิฐ ต่อไป อีกทั้ง ครูเมฆ ยังได้ ถ่ายทอดวิชา มวยไทย ( Muay Thai ) ให้แก่ ผู้สืบสกุล ต่อมา จนถึง ครูเอี่ยม ครูเอี่ยมนั้น ก็ถ่ายทอด มวยไทย ( Muay Thai ) แก่ผู้สืบสกุล คือ ครูเอม และ ครูเอม ก็ถ่ายทอด มวยไทย ( Muay Thai )  แก่ผู้สืบสกุล คือ ครูอัด  คงเกตุ ซึ่งเมื่อ ครูอัด  คงเกตุ และ ลูกศิษย์ มาชกมวย ในกรุงเทพฯ ก่อนสงครามโลก ครั้งที่ 2 ได้ใช้ซื่อ ค่ายมวยว่า เลือดคนดง

เอกลักษณ์ของ มวยไทย ( Muay Thai ) สายท่าเสา คือ การไหว้ครู จะไหว้ พระแม่ธรณี ก่อนทำ พิธีไหว้ครู การไหว้ ครูมวยท่าเสา จะไหว้ บรมครูก่อน นั่นก็คือ พระอิศวร เพราะถือว่า พระอิศวร เป็นผู้ประสิทธิ ประสาท วิชา ในการต่อสู้ แบบฉบับ มวยท่าเสา และ การกราบ พระรัตนตรัย จะกราบใน ทิศหรดี หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นทิศ ที่ผีฟ้า ไม่ข้าม

 

การนับหน้าไหว้ครู ไปทาง ทิศตะวันออก ซึ่งเป็นไป ตามประเพณี ของพราหมณ์ ในการ ได้เห็นหน้า โบราณสถาน หรือ สถานที่ อันศักดิ์สิทธิ์ สอดคล้อง กับความเชื่อว่า บรมครูของ มวยไทย ( Muay Thai ) สายท่าเสา มีพระอิศวร และ ทิศตะวันออก เป็นทิศที่พระอาทิตย์ ส่องแสง มายังโลก และ มวลมนุษย์ ก็เป็นสัญลักษณ์ ของวันใหม่ และ จุดเริ่มต้น ที่เป็นมงคล หรือ นักมวย ก่อนกราบ จะหันหน้า เข้าหา ดนตรี ปี่ กลอง เพราะถือว่าดนตรี ปี่ กลอง ได้ไหว้ครู หรือ พระอิศวรแล้ว เช่นกัน

 

มวยไทย ( Muay Thai ) สายท่าเสา เป็นมวยโบราณของภาคเหนือ ที่มีเอกลักษณ์ และ โดดเด่นไม่น้อยเลย

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย มวยไทย

คุณค่า ศิลปะการต่อสู้ มวยไทย ( Muay Thai )บทความที่น่าสนใจ

5 สายเด็ด แม่ไม้มวยไทย
รายการอาหาร สำหรับนัก มวยไทย