คุณค่า ประโยชน์ ของการเล่น กีฬา มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

คุณค่า ประโยชน์ ของการเล่น กีฬา มวยไทยสำหรับ ประวัติความเป็นมา ของ กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ต้องยอมรับ กันว่า เป็นทั้ง ด้านกีฬา และ การละเล่นดั้งเดิม ของชาวไทย เพราะฉะนั้น มวยไทย จึงมีองค์ประกอบ ที่สำคัญ ถึงคุณค่า ประโยชน์ อย่างครบถ้วน ตามฉบับของ กีฬามวยไทย ดังนี้

คุณค่า ประโยชน์ ของการเล่น กีฬา มวยไทย

ศิลปะมวยไทย ที่เป็น ศิลปะการต่อสู้ ประจำชาติ ของไทย ซึ่งเป็นมรดกตกทอด มาจากพรรพบุรุษ  สมควรที่คนไทย จะรู้จักศึกษา เพื่อสืบทอดอนุรักษ์  และ เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ ได้สืบสานต่อไป คนที่ได้ศึกษา นอกจากจะเป็น ผู้ที่ได้ชื่อว่า รักษามรดก ทางวัฒนธรรม ของชาติไว้ วิชา มวยไทย ( Muay Thai ) ยังเป็นวิชา ที่ทำให้ผู้เรียนมี ร่างกาย ที่แข็งแรง  มีไหวพริบ ในการ ต่อสู้ สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ตนเอง  มี ประโยชน์ ใน การป้องกันตัว และ สามารถใช้ ประกอบอาชีพ ได้อีกด้วย 

 

การสอนของ ครูมวย จะต้องอบรม ให้ผู้เรียนมี ศิลปะในการต่อสู้  ทั้งจังหวะทั้ง รุก และ รับ  ฝึกให้มี น้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพผู้อาวุโส ไม่รังแกคนที่อ่อนแอกวา ไม่ประมาณคู่ต่อสู้  และ มีเลือดนักสู้  ไม่ยอมแพ้อย่างง่าย  ๆ  ซึ่งสิ่งต่าง  ๆ  ที่กล่าวมานี้  ผู้สอนต้องสร้างเสริม ปลูกฝัง หลอมรวม กลายเป็นวิญญาณของ นักสู้

 

1. ทำให้ร่างกาย เกิดพัฒนาการ เพราะว่า ในขณะเล่นกีฬา หรือแสดงการเล่น มวยไทย ( Muay Thai ) นั้น ร่างการ ต้องเคลื่อนไหว ต้องใช้พละกำลัง เพื่อเอาชนะ คู่ต่อสู้ ผู้เล่นจึงมี การตระเตรียมร่างกาย ให้พร้อมก่อนการเล่น ขณะเล่น ก็เท่ากับว่า ผู้เล่นได้ ออกกำลังกาย ไปในตัว จึงทำให้ ร่างกายแข็งแรง มี สุขภาพดี บุคลิกสง่างาม และเพิ่ม ภูมิคุ้มกันโรค อีกด้วย

   

2. ทำให้สุขภาพจิตดี เนื่องจากการเล่น กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) จัดเป็นทั้งการ เล่นกีฬา และ กิจกรรมนันทนาการ ผู้เล่นจึงได้รับ ความสนุกสนาน ต่อการประกอบกิจกรรม ที่ผู้เล่นชอบ จึงส่งผลให้ จิตใจ และ อารมณ์เบิกบาน ผ่อนคลายความเคลียด ได้เป็นอย่างดี

 

3. ทำให้เกิดน้ำใจนักกีฬา หรือ น้ำใจนักสู้ ที่แสดงออก ซึ่งพื้นฐาน แห่งความถูกต้อง ยุติธรรมเป็นเกณฑ์ เพราะการเล่น มวยไทย ( Muay Thai ) ย่อมต้องมีการแข่งขัน มีการได้เปรียบ เสียเปรียบ มีการพ่ายแพ้ และ ได้รับชัยชนะ มีการผิดหวัง และ สมหวัง สิ่งเหล่านี้ จะสามารถ หล่อหลอม และฝึกฝนจิตใจ ของ นักมวย ให้เข้มแข็ง กล้าหาญ และ อดทน รวมทั้ง การเป็นผู้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งเป็นลักษณะ ที่สังคมต้องการ

   

4. การฝึกปฏิภาณไหวพริบ การเล่น กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) นอกจากผู้เล่น ต้องใช้ประสบการณ์ และ ความสามารถ อย่างเต็มที่แล้ว ในขณะเล่น ปัญหาต่าง ๆ จะถูกระดมมา อย่างมากมาย จากผู้แข่งขัน โดยแทบไม่มีเวลา ให้ผู้เล่นได้ใช้ ความคิดแก้ปัญหา เหล่านั้น กีฬา มวยไทย ( Muat Thai ) จึงเป็นเครื่องมือ ที่ดีที่สุด ชนิดหนึ่ง ในการฝึกสมอง ด้านการใช้ความคิด ของผู้เล่น ซึ่งความคิด ในที่นี้ ก็คือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ การตัดสินใจ ที่เด็ดขาด ฉับพลันได้

 

5. ช่วยสร้างเสริมพันธมิตรไมตรี ระหว่างประเทศ กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ถูกนำมาใช้ เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการเสริมสร้าง สัมพันธไมตรี กับนานาชาติ ด้วยการเผยแพร่ ศิลปะมวยไทย ในต่างประเทศ การจัดการแข่งขัน มวยไทย ชิงชนะเลิศนานาชาติ ทั้งประเภท มวยอาชีพ และ มวยสมัครเล่น การแสดงศิลปะมวยไทย ( Muay Thai ) ในงานนิทรรศการ วัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ บางครั้งก็จะมี การถ่ายทอด  ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ไปยังประเทศอื่น ๆ ด้วย

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

รวมท่า กีฬา มวยไทย ที่ช่วยทำให้ หุ่นฟิตเฟิร์ม

สร้างสุขภาพดีง่าย ๆ ด้วย มวยไทย ( Muay Thai )

 บทความที่น่าสนใจ

เกร็ดความรู้สำหรับ มวยไทย( Muay Thai )
หุ่นสวยด้วยท่าออกกำลังกายในแบบ ฉบับ นักมวย