การไหว้ครู แสดงความเคารพ ก่อนขึ้นชก มวยไทย ( Muay Thai )

การไหว้ครู แสดงความเคารพ ก่อนขึ้นชก มวยไทย ( Muay Thai )

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

การไหว้ครู แสดงความเคารพ ก่อนขึ้นชก มวยไทย ( Muay Thai )การไหว้ครู ก่อนขึ้นชก มวยไทย ( Muay Thai ) ถือเป็น ประเพณี ที่มีความ สำคัญ และ ถือเป็น พิธีการ ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งผู้ที่ได้รับ การฝึกฝน ให้เป็น นักมวย จะต้อง มีการ ขึ้นครู เป็นอันดับแรก ที่เปรียบเหมือน พิธีการ มอบตัวเอง ให้อยู่ใน บัญชา ของครูมวย

การไหว้ครู แสดงความเคารพ ก่อนขึ้นชก มวยไทย ( Muay Thai )

พิธีการ ไหว้ครู แสดงความเคารพ ก่อนขึ้นชก มวยไทย ( Muay Thai ) สมัยก่อน เพื่อเป็นการ ศึกษา วิทยาการ ในฐานะของ คนที่ว่าง่าย สอนง่าย และ มีความ กล้าหาญ สำหรับ การเตรียมตัว และ ปรับปรุง ตัวเอง ให้ก้าวขึ้น สู่การเป็น ทหารพระราชา นักมวย จะต้องมี ครูมวย ต้องเคารพ และ เทิดทูนครู เพราะใน สมัยก่อน การที่ครูมวย จะยอมรับ ผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นศิษย์ ไม่ใช่เรื่องง่าย

 

ซึ่งครูมวย ที่เชี่ยวชาญ มวยไทย ( Muay Thai ) ก็มีอยู่ ไม่มากนัก และ ในการสอน มวยไทย ( Muay Thai ) ไม่ได้คิด ค่าสอน แต่อย่างใด ผู้ที่มีความ ประสงค์ หรือ ต้องการ จะศึกษา เล่าเรียน วิชา การต่อสู้ ป้องกันตัว มวยไทย ( Muay Thai ) จึงจำเป็น ต้องฝากเนื้อ ฝากตัว กับครูมวย คอยปรนนิบัติ อยู่เป็นเวลา ยาวนาน จนกว่า จะได้รับ การถ่ายทอด วิชา มวยไทย ( Muay Thai ) จนครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ ครูมวย กับ ลูกศิษย์ ในสมัยก่อน ของการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) จึงมีความสัมพันธ์ กันแนบแน่น เหมือนกับ บิดา และ บุตร นั่นเอง

 

การไหว้ครู แสดงความเคารพ ก่อนการ แข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นข้อที่ แตกต่าง จากกีฬา ประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะ คิกบ็อกซิง ( kick boxing ) ที่ได้พยายาม จะเลียนแบบ การชก มวยไทย ( Muay Thai ) จนเหมือน แทบจะ ทุกอย่าง แต่แตกต่างกัน เพียงแค่ ไม่ใช้ศอก ในการชก และ ไม่มี พิธีการ ไหว้ครู ดังนั้น การไหว้ครู จึงถือว่าเป็น จุดเด่น และ เอกลักษณ์ ที่โดดเด่น ของกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) อย่างแท้จริง

การไหว้ครู แสดงความเคารพ ก่อนขึ้นชก มวยไทย ( Muay Thai )

แต่ทั้งนี้ ยังมี พิธีการ ครอบครู หมายถึง การที่ ลูกศิษย์ ได้ศึกษา ศิลปะ การต่อสู้ ป้องกันตัว มวยไทย ( Muay Thai ) จนหมดสิ้นแล้ว และ ยังมี ความสามารถ ถ่ายทอดวิชา ให้แก่ผู้อื่นได้ ก็จะได้ทำ พิธีการ ครอบครูให้

 

พิธีการ ไหว้ครู เพื่อแสดงถึง ความเคารพ ครูมวย ก่อนขึ้นชก มวยไทย ( Muay Thai ) ของลูกศิษย์ ถือเป็น พิธีการ ที่มีความสำคัญ เป็นอย่างมาก เพราะการทำ พิธีการ เช่นนี้ จะทำให้ ลูกศิษย์ มีความเชื่อมั่น ในตัวครู และ ยังทำให้ ตั้งใจ ฝึกฝน

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ตำรับ มวยไทย ( Muay Thai ) การต่อสู้ ที่มีเทคนิค โดดเด่น

รวมท่า น็อคเอ้าท์ แบบฉบับ มวยไทยบทความที่น่าสนใจ

รายการอาหาร สำหรับนัก มวยไทย
ตำรับ มวยไทย ( Muay Thai ) การต่อสู้ ที่มีเทคนิค โดดเด่น