มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะ การรุก การรับ ที่แข็งแกร่ง สวยงาม

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะ การรุก การรับ ที่แข็งแกร่ง สวยงามมวยไทย ( Muay Thai ) มีศิลปะ การรุก การรับ ในการ เลือกใช้ ไม้มวยไทย และ กลวิธีต่าง ๆ ที่ผสมผสานกัน เพื่อทำให้เกิด ประสิทธิภาพ ซึ่งไม้มวยไทย ที่ใช้ในการ ชกมวยไทย เช่น หมัด เท้า เข่า และ ศอก ที่เป็นส่วน ที่จำเป็น ต่อการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )

มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะ การรุก การรับ ที่แข็งแกร่ง สวยงาม

ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) การรุก หรือ ไม้รุก เป็นหลัก วิชาการ ในการใช้ ไม้มวย ชนิดต่าง ๆ มาประกอบกัน เพื่อการรุก โจมตี คู่ต่อสู้ ซึ่งจะมี ทั้งการ หลอกล่อ และ เข้าสู้กันจริง ๆ โดยทั่วไป ไม้นำ ของไม้รุก มวยไทย ( Muay Thai ) มักจะเป็น ไม้ยาว ที่มีความเร็ว รัดกุม มีหลักมั่นคง สามารถ ใช้ไม้มวย ชนิดอื่น ต่อไปได้ อย่างเช่น การถีบตรง การเตะเฉียง เตะลิด ส่วนไม้มวยตาม จะเป็น ไม้ยาว หรือ ไม้สั้น ก็ได้

 

แต่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ การใช้ ไม้มวย ในจังหวะแรก ว่าจะได้ ผลดี อย่างไร ดังนั้น ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) การรุก จึงนิยม ใช้ไม้มวย แบบสลับ บนล่าง หรือ ซ้ายขวา เพื่อให้ คู่ต่อสู้ รู้สึกกังวล ถ้าหาก ใช้ไม้รุก เฉพาะส่วน หรือ ส่วนล่าง เพียงอย่างเดียว จะทำให้ง่าย ต่อการ ป้องกันได้

มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะ การรุก การรับ ที่แข็งแกร่ง สวยงาม

ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) การรับ หรือ ไม้รับ เป็นหลัก วิชาการ มวยไทย ( Muay Thai ) ในการนำ เอาไม้มวย ชนิดต่าง ๆ มาประกอบ เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นการ แก้ไข จู่โจม ของฝ่ายรุก ไม้มวย ชนิดหนึ่ง สามารถ แก้การ จู่โจมของ ไม้มวย ชนิดเดียวกัน หรือ ต่างชนิดกัน ก็ทำได้ หรือ จะแก้ ทีละไม้ อย่างเช่น แก้การต่อย แก้การเตะ แก้การถีบ แก้การศอก แต่ทว่า ในการชก มวยไทย ( Muay Thai ) จริง ๆ จะไม่ได้ชก หรือ ไม่ได้เตะ เพียงจังหวะเดียว แต่จะรุก เป็นชุด อย่างเช่น ต่อยนำ เตะตาม แล้วเข่าตาม หรือ จะต่อย ตามเข่า

 

ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) ไม้รับ จะกล่าวถึง การรับ ไม้มวย ของฝ่ายตรงข้าม ทีละชนิด ตามลำดับ เริ่มตั้งแต่ จะรับ การต่อย รับการเตะ รับการถีบ รับการเข่า และ ถึงจะ รับการศอก โดยอาศัย หลักการถอย หลบหลีก ปัดป้อง และ ตอบโต้ ด้วยไม้มวย ชนิดต่าง ๆ

 

ศิลปะ การรุก การรับ มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะ ที่มีความ แข็งแกร่ง สวยงาม อย่างมาก เพราะสามารถ ช่วยทั้งการ โจมตี และ ป้องกัน อาวุธ ชนิดต่าง ๆ จากคู่ต่อสู้ ได้อีกด้วย

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยฝึกอะไรให้กับเราบ้าง ?

การไหว้ครู แสดงความเคารพ ก่อนขึ้นชก มวยไทย ( Muay Thai )บทความที่น่าสนใจ

รายการอาหาร เพื่อสุขภาพ สำหรับนักมวย
ออกกำลังกาย เบิร์นไขมันเท่ๆ สไตล์ มวยไทย ( Muay Thai ) ต้องลองเลย